MNP: uitstoot nu hoger dan die van VS

In 2006 heeft China voor het eerst meer CO2 uitgestoten dan de VS. Het verschil bedroeg acht procent, zo heeft het Nederlandse Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) berekend.

Dat de Chinezen de VS een keer zouden inhalen was allang duidelijk, maar niet dat he zó vlug zou gebeuren.

Het MNP baseert zich vooral op de BP Statistical Review of World Energy 2007 die onlangs werd gepubliceerd door het gelijknamige olieconcern. Het heeft echter ook de CO2 meegerekend die vrijkomt bij de productie van cement uit kalksteen (CaCO3). In China wordt momenteel veel gebouwd en daar is veel cement voor nodig.

De Chinese CO2-uitstoot nam vorig jaar met 9 procent toe. Geen wonder als je bedenkt dat er in dat land twee nieuwe energiecentrales per week worden geopend. De uitstoot van de VS steeg maar met 1,4 procent.

De Britse klimaatdeskundtieg John Ashton stelt intussen dat je het de Chinezen niet echt kwalijk kan nemen. Per hoofd van de bevolking bedraagt hun CO2-uitstoot nog steeds maar 3,5 ton per jaar terwijl een Brit bijna 10 ton en een Amerikaan 20 ton CO2 uitstoot. En een groot deel van de Chinese uitstoot wordt veroorzaakt door productiebedrijven die de Westerse wereld zonodig daarheen moest verplaatsen.

bron: MNP, BBC News

Onderwerpen