Wetenschappers moeten meer trekjes van Superman of Superwoman krijgen. Alleen dan kunnen ze het belang van de wetenschap effectief duidelijk maken aan het grote publiek. Zo luidt de centrale stelling van een symposium op zondag 28 augustus, als onderdeel van het herfstcongres van de American Chemical Society in Denver.

Het gaat dan niet zozeer over de bovennatuurlijke krachten van zulke superhelden, maar meer om hun charme, hun charisma, hun gevoel voor humor en hun communicatieve vaardigheden, legt mede-organisator Donna Nelson uit. “De goed geoutilleerde superheld of superheldin is in staat om zijn/haar werk, en de schoonheid en het nut van wetenschap, uit te leggen op een begrijpelijke manier.”

Als voorbeelden van wetenschappers die dit goed begrepen hebben, noemt ze de Nobelprijswinnaars Harold Kroto, Robert Curl en wijlen Richard Smalley. “Alle drie zijn dat excellente organisatoren en leiders geweest met voortreffelijke sociale vaardigheden. Precies het soort mensen dat bij kinderen interesse kan wekken in een wetenschappelijke carrière.”

Nelson is ook vol lof over de Ig Nobelprijsuitreiking, een jaarlijks evenement waarbij enigszins bizar onderzoek voor het voetlicht wordt gezet om mensen niet alleen aan het lachen te maken, maar ook aan het denken te zetten. Ook dat evenement is trouwens vermaard vanwege de clowneske optredens van eminente Nobelprijswinnaars.

Het symposium ‘Empowering Tomorrow’s Science Super Heroes’ is een initiatief van ACS-president Nancy Jackson. Naast de IgNobels komen onder meer de organisatie van wetenschapscafés en de functie van science festivals aan bod.

bron: ACS

Onderwerpen