Verkeersopstoppingen gemodelleerd als gasexplosies

De manier waarop een lokale verkeersopstopping zich uitbreidt, laat zich opdezelfde manier modelleren als een exploderende gaswolk. Dat stelt prof. Morris Flynn (University of Alberta) en collega’s van het MIT deze week in Physical Review E.

In zijn modellering is verkeer te vergelijken met een chemisch reagerend gas. Het begin van een opstopping komt overeen met de detonatie en de files verderop met de schokgolven die zich uitbreiden.

Niet vermeld wordt of hij de files ook chemisch wenst op te lossen.

bron: University of Alberta

(met excuses aan de VNCI)

Onderwerpen