Voor het eerst is iemand in Nederland veroordeeld wegens het bezit van apaan. Die stof is niet verboden maar de rechtbank in Den Bosch acht de intentie bewezen om er methamfetamine van te maken.

Waarbij het bewijs bestaat uit een in de woning van betrokkene aangetroffen pakbon voor 2 verpakkingen HCL à 300 dollar. “De rechtbank stelt vast dat het een feit van algemene bekendheid is dat HCL de scheikundige formule is van zoutzuur en dat apaan met behulp van zoutzuur eenvoudig om te zetten is naar BMK, zijnde een grondstof bij de productie van amfetamine”, zo staat letterlijk in het vonnis.

Apaan staat voor alfa-fenylacetoacetonitril (3-oxo-2-fenylbutaannitril, volgens de IUPAC). Inderdaad kun je dat omzetten in BMK oftewel benzylmethylketon (officieel fenyl-2-propanon) wat weer de grondstof is voor methamfetamine ((S)-N-methyl-1-fenyl-propaan-2-amine). In de praktijk wordt apaan vrijwel nooit ergens anders voor gebruikt, maar zelf is het geen verdovend middel en het bezit is dus (nog) niet strafbaar.

De veroordeelde, een man uit Waalre, had 255 kilo van het spul in huis. Het kwam uit China. Er stond iets anders op het etiket maar bij aankomst in Nederland kreeg de douane argwaan en waarschuwde de politie. Die constateerde dat het apaan was en deed na aflevering van de zending een inval in het pand.

Betrokkene heeft altijd volgehouden dat hij geen idee had waar het spul voor diende maar de rechter is van oordeel dat hij het op zijn minst moet hebben vermoed. Anders is dat zoutzuur een beetje te toevallig. ‘Voorbereidingshandelingen gericht op de productie van synthetische drugs’ zijn strafbaar, dus de man kreeg één jaar cel met aftrek van voorarrest.

Of hij in hoger beroep gaat is nog niet bekend, maar het lijkt de moeite van het proberen waard.

bron: De Telegraaf

Onderwerpen