Titraties kun je ook uitvoeren zonder het volume van de gebruikte vloeistoffen te bepalen. Reuze gemakkelijk voor milieumetingen in het veld, claimt Michael DeGrandpre (University of Montana) in het tijdschrift Analytical Chemistry.

In het lab zou het volgens hem wel eens goedkoper kunnen zijn dan een autotitrator, waravan bovendien de pomp stuk kan gaan.

Zijn idee is om aan de titrant een tracer toe te voegen, bijvoorbeeld een kleurstof, die eenvoudig is op te sporen met een spectrofotometer. De oorspronkelijke concentratie van die tracer bepaal je vooraf in het lab.

Vervolgens titreer je op de bekende manier, namelijk door net zo lang titrant aan het monster toe te voegen totdat je een omslagpunt bereikt. Daarna meet je met de spectrofotometer, wat nu de concentratie van de tracer in het monster is geworden. Daaruit volgt de verhouding tussen het monstervolume en de hoeveelheid toegevoegde titrant, en dat is alles wat je hoeft te weten om het resultaat van je titratie uit te rekenen.

DeGrandpre heeft het een paar keer uitgeprobeerd, en zegt dat het in de praktijk net zo nauwkeurig werkt als conventionele titraties.

bron: C&EN

Onderwerpen