Productie decaBDE vrijwillig gestopt

De drie grootste fabrikanten van de vlamvertrager decabroomdifenylether, afgekort decaBDE, bouwen de productie en verkoop tussen nu en 2013 geleidelijk af. Albemarle, Chemtura en ICL zullen decaBDE daarna alleen nog leveren voor toepassingen waarvoor geen enkel bruikbaar alternatief voorhanden is, zo hebben ze afgesproken met het Amerikaanse Environmental Protection Agency.

Andere klanten zullen moeten overschakelen op ‘groene’, broomloze alternatieven. Technisch gezien schijnt dat niet zo’n probleem te zijn, alleen vond men het tot nu toe niet de moeite.

DecaBDE is een van de meest gebruikte vlamvertragers voor kunststoffen ter wereld. Ooit gold de stof als volkomen ongevaarlijk. Heden ten dage staat ze nog steeds te boek als minder gevaarlijk dan andere broomhoudende vlamvertragers, maar er zijn aanwijzingen dat ze wel degelijk kankerverwekkend is en/of hersenfuncties aantast. En vast staat dat decaBDE zich door haar slechte afbreekbaarheid ophoopt in het milieu.

In de VS is, anders dan in Europa, het gebruik van decaBDE nooit wettelijk aan banden gelegd. In de EU zijn dezelfde leveranciers actief. Maar daar is de overheid iets voortvarender te werk gegaan: sinds juli 2008 geldt een verbod op de verwerking van decaBDE in elektrische apparatuur en elektronica.

Of de vrijwillige afspraken over een totale uitfasering van decaBDE alleen voor de VS gelden of ook voor de rest van de wereld, is niet duidelijk.

bron: C&ENOnderwerpen