Perfluortributylamine is de nieuwe recordhouder op het gebied van broeikasgassigheid. Gemeten over 100 jaar is het ongeveer 7.100 keer erger dan koolstofdioxide, schatten chemici van de universiteit van Toronto.

Die hoge waarde is ten eerste te danken aan een vermogen om warmtestraling terug te kaatsen dat het hoogste is van alle gassen die ooit in de atmosfeer zijn aangetroffen. Daar komt nog bij dat het minstens 500 jaar in de atmosfeer blijft hangen: er is geen enkel chemisch proces bekend dat het kapot krijgt, al zal het in de hogere luchtlagen wel worden afgebroken door invallende straling als je lang genoeg wacht.

Dat afbraaktempo is een gok en de terugkaatsing is ook alleen maar theoretisch afgeleid uit het infrarood-absorptiespectrum, dus de kans is groot dat die 7.100 er een eind naast zit. Dat perfluortributylamine zich klimaattechnisch laat omschrijven als absolute rotzooi, lijkt nu echter wel vast te staan.

Het goede nieuws is dat het een puur synthetisch product is met niet al te veel toepassingen. Juist vanwege de hoge stabiliteit wordt het gebruikt als warmteoverdrachtsmedium, en als kalibratiegas bij GC/MS. In Toronto werd een concentratie van 0,18 ppt in de atmosfeer vastgesteld, melden de onderzoekers in Geophysical Research Letters.

Die lage waarde verklaart meteen waarom het gas nooit eerder is opgemerkt, laat staan dat er aan werd gemeten. Volgens de onderzoekers bewijst die 7.100 echter wel dat álle perfluoralkylamines nader onderzoek verdienen: wie weet wat je nog meer aantreft.

bron: University of Toronto

Onderwerpen