Al meer dan 2.000 wetenschappers hebben een petitie tegen Elsevier getekend. Ze beloven wetenschappelijke Elsevier-tijdschriften geheel of gedeeltelijk te boycotten omdat ze de handelspraktijken van het concern spuugzat zijn.

Ondertekenaars van de petitie kunnen aankruisen dat ze niet meer in Elsevier-tijdschriften zullen publiceren, dat ze niet meer als peer reviewers zullen optreden en dat ze geen redactioneel vrijwilligerswerk meer voor Elsevier zullen doen.

Verreweg de meesten kiezen voor alledrie de opties. Enkelen zijn terughoudender: minstens één van hen geeft toe dat hij als jonge onderzoekereen probleem zou hebben als hij niet meer in Elsevier-bladen zou publiceren.

Volgens de initiatiefnemers rekent Elsevier veel te hoge abonnementsprijzen. Ook worden bibliotheken gedwongen om hele bundels titels tegelijk af te nemen, zodat ze ook moeten betalen voor bladen die ze eigenlijk niet willen hebben.

De peer reviewers die de artikelen beoordelen en zo de wetenschappelijke kwaliteit van de uitgaven hoog houden, zien van al dat geld intussen niets terug.

En om deze lucratieve handel te beschermen, steunt Elsevier wetsvoorstellen die het tegengaan van illegaal downloaden belangrijker vinden dan het behoud van een open internet.

Waarom de actie zich uitsluitend tegen Elsevier richt, staat er helaas niet bij. Vermoedelijk is hiervoor gekozen omdat het de marktleider is en omdat er weinig wetenschappelijke literatuur overblijft wanneer je álle onsympathieke uitgevers gaat boycotten.

 

bron: UT Nieuws

Onderwerpen