Uit het project Grenzeloos Biobased Onderwijs blijkt dat bedrijven competenties als vlot communiceren, samenwerken en in systemen denken voor nieuwe instromers in de biobased economy minstens zo belangrijk vinden als technische kennis.

‘Onderwijsinstellingen zijn gewend om kennis en kunde vooral vakspecifiek aan te bieden. Maar uit onze bevraging van biobased-bedrijven kwam sterk naar voren dat naast technische knowhow meer generieke competenties minstens zo belangrijk zijn. Ze geven aan behoefte te hebben aan instromers die vlot kunnen communiceren, kunnen samenwerken in teams en vooral vakoverstijgend systeemdenken’, vertelt Bart Wuyts, ceo van onderzoeksbureau Blenders in Turnhout, die in 2017 samen met BioBased Delta en BioBase Europe Training Center in Nederland voor het project Grenzeloos Biobased Onderwijs in kaart bracht wat de personele noden zijn van het biobased-bedrijfsleven in Zuidwest-Nederland en Vlaanderen.

 

MOOCs

Op basis van de inventarisatie van de vraag vanuit de arbeidsmarkt, gingen de opleiders in het project (zie kader) voor mbo, hbo en universitaire (na- en bij)scholing nieuwe lesmodules ontwikkelen waarin ze de gewenste mix aan competenties verweefden. Zo maakte Avans Hogeschool in Tilburg twee MOOCs op hbo-niveau omtrent biobased bouwen en biobased-energie, open voor geïnteresseerden met allerlei achtergronden die binnen de cursussen onderling kunnen interacteren. Ingebedde films belichten biobased-activiteiten van bedrijven uit Brabant, Zeeland en Zuid-Holland. ‘In de loop van juni verwachten we dat alle ontwikkelde modules minimaal eenmaal in de praktijk zijn getest’, meldt Veerle Lamote, die vanuit de Hogeschool Gent de ontwikkeling van alle lesmodules coördineert. Volgens Lamote zijn de MOOCs niet alleen interessant voor studenten, maar ook voor werknemers, en voor docenten die hun kennis willen bijspijkeren.

 

‘De MOOCs zijn ook interessant voor docenten die willen bijspijkeren.’

De lesmodules zullen de komende jaren algemeen beschikbaar zijn op een blijvend internetplatform. Daarop komt ook een overzicht te staan van alle opleidings- en stagemogelijkheden in Nederland en Vlaanderen. Tot slot biedt het platform tevens een overzicht van de technische trainings- en testfaciliteiten voor de biobased economy bij bedrijven en onderwijsinstellingen in de grensregio. ‘Dat was een derde onderdeel van het project’, vertelt Wiljan van Laarhoven, lid van het projectmanagementteam. ‘De bestaande infrastructuur is in kaart gebracht. En in het kader van het project hebben scholen ontbrekend trainings- en testapparatuur kunnen aanschaffen.’

 

Tastbare erfenis

Tot oktober vinden nog drie events plaats om bedrijven in de grensregio met elkaar en onderwijsinstellingen in contact te brengen, waarna Grenzeloos Biobased Onderwijs eindigt met een slotevent in Dordrecht. Eind oktober zijn alle scholingsmodules klaar, functioneert de nieuwe apparatuur en is het platform online.

‘Het digitale platform wordt een belangrijke tastbare erfenis van het project’, stelt een ambitieuze Van Laarhoven. ‘Ik zie het als de booking.com van de biobased economy. Iedereen in ons taalgebied die kennis en kunde zoekt of meer wil weten over biobased-onderwijs of bedrijven die in deze sector actief zijn, kan hier straks terecht. Het platform zal de samenwerking die de laatste jaren op gang is gekomen zeker verder versterken en de ontwikkeling van de biobased economy in de regio versnellen.’


 

Achtergrond

In 2016 bracht de gemeente Dordrecht veertien partners, voornamelijk onderwijsinstellingen in Zuid-Holland, Zeeland, West-Brabant en Vlaanderen bij elkaar om samen het onderwijs op het gebied van biobased economy beter af te stemmen op de vraag van bedrijven naar goed opgeleide professionals in de grensoverschrijdende deltaregio in het project Grenzeloos Biobased Onderwijs. Samen investeerden de deelnemers € 1,5 miljoen. Het subsidieprogramma Interreg van de Europese Unie verdubbelde dat bedrag tot € 3 miljoen voor drie jaar.