Maisafval omzetten in biobrandstoffen levert nog meer CO2-uitstoot op dan wanneer je het op het land laat liggen en op benzine blijft rijden. Dat rekenen onderzoekers van de University of Nebraska-Lincoln (dus middenin de Amerikaanse Corn Belt) voor in Nature Climate Change.

De clou daarbij is dat plantenresten, die op het land achterblijven, uiteindelijk wel grotendeels worden geoxideerd tot CO2 maar net niet helemaal. Een klein deel van de koolstof (voornamelijk in lignine) blijft vastzitten in de bodem. Haal je de resten van het land af en maak je er tweede-generatiebio-ethanol van dan wordt álle koolstof in CO2 omgezet, maar daar staat dan weer tegenover dat je minder CO2 genereert uit fossiele brandstoffen.

Dit sommetje is verre van nieuw maar het invullen van de cijfers is nogal lastig, vooral omdat moeilijk is te bepalen hoe snel de oxidatie van koolstof uit bodemresidu precies verloopt, en dus veel er op de lange duur precies in de bodem achterblijft. Vandaar dat uit elke levenscylusanalyse iets anders lijkt te komen.

In Nebraska hebben ze nu alle experimentele data die ze hierover konden vinden in een wiskundig model gestopt. Een suopercomputer mocht vervolgens uitrekenen wat de CO2-uitstoot werd van de twaalf maisproducerende staten die samen de Corn Belt vormen, wanneer je wel of niet het maisafval van het land haalde. Daarbij werden die staten opgedeeld in een ‘grid’ van stukjes van dertig meter in het vierkant.

Resultaat: het verschilt een beetje per staat vanwege lokale klimaatvariaties, maar gemeten over vijf jaar is de totale CO2-uitstoot bij rijden op tweede-generatiebio-ethanol 7 procent hoger dan bij rijden op benzine. Een nogal gedurfde conclusie in een gebied dat de laatste jaren zowat verzuipt in de federale bio-ethanolsubsidies.

De auteurs suggereren om het te proberen met andere gewassen die misschien wel meer CO2 vastleggen in de grond. De biomassa verstoken in elektriciteitscentrales, in plaats van steenkool, zou ook een optie kunnen zijn. Minder dorstige auto’s bouwen zodat je die ethanol niet meer nodig hebt, kan natuurlijk ook.

bron: University of Nebraska-Lincoln

Onderwerpen