Bijna-doodervaringen hebben mogelijk iets te maken met een verhoogde CO2-concentratie in het bloed. Ook de kaliumconcentratie in het serum zou wel eens een rol kunnen spelen, stellen onderzoekers van de universiteit van Maribor (Slovenië) in het onlinetijdschrift Critical Care.

De onderzoekers onderzochten bloedmonsters van 52 patiënten die na een hartaanval op het nippertje waren gereanimeerd. 11 van hen verklaarden een bijna-doodervaring te hebben gehad. Ze zagen bijvoorbeeld een tunnel met verblindend licht aan het eind, of ze dachten boven het eigen levenloze lichaam te zweven.

 

Bij die laatste groep bleken de CO2- en K+-concentraties in het bloed significant hoger te hebben gelegen dan bij de mensen zonder bijna-doodervaring. Een verband met de O2- en Na+-concentraties was juist niet te vinden, wat slecht nieuws is voor de vele collega’s die bijna-doodervaringen denken te kunnen linken aan zuurstofgebrek.

 

Een significant verband met geslacht, leeftijd, opleiding, religie, bang zijn voor de dood of medicijntoediening tijdens de reanimatie was al evenmin te vinden.

 

De onderzoekers proberen niet eens om er een verklaring voor te geven. Wel heeft eerder onderzoek aangetoond dat het inhaleren van CO2 inderdaad tot hallucinaties kan leiden.

 

bron: BioMed Central, BBC News

Onderwerpen