Kabinet wil terug naar OESO-gemiddelde, maar nu nog even niet

De Nederlandse kenniseconomie profiteert voorlopig beperkt van het crisispakket, dat woensdag door het kabinet is gepresenteerd. Een deel van het nu beloofde geld stond bovendien al eerder in de begroting, zo weet het Hoger Onderwijs Persbureau te melden.

Van de aangekondigde zes miljard gaat ongeveer 15 procent naar onderzoek en innovatie, en dat is vooral om te voorkomen dat onderzoekers massaal op straat komen te staan. Gesproken wordt van versterking van de kennisinfrastructuur en tijdelijke inzet van kenniswerkers, waarvoor binnen het bedrijfsleven geen werk meer is. Ook is extra geld beschikbaar voor de WBSO-regeling, die het aan de slag houden van onderzoekers fiscaal aantrekkelijk maakt.

Universiteiten en hbo worden in het plan helemaal niet genoemd. Wel komt er 250 miljoen extra voor mbo en lager.

Daarnaast wordt tweemaal 109 miljoen aan aardgasbaten gestoken in versnelde uitvoering van FES-innovatieprojecten, plus tweemaal 116 miljoen in FES-projecten Milieu en Duurzaamheid. Vooral bij die laatste projecten is echter onduidelijk of de kenniseconomie er veel beter van wordt; voor hetzelfde geld betreft het inkoop van bestaande producten.

Verder wordt aangekondigd dat het kabinet de uitgaven aan onderwijs, innovatie en kennis op “tenminste het niveau van het OESO-gemiddelde” wil brengen. Nu zit Nederland nog onderin de middenmoot. Maar hoe snel dat gaat gebeuren wordt op z’n vroegst op Prinsjesdag duidelijk.

De website ScienceGuide meldde woensdag nog dat ‘de KIA-foto heeft gewerkt’. Tijdens deze jaarlijkse evaluatie van de Kennisinvesteringsagenda, vier weken geleden in Amsterdam, hielden de prominente Innovatieplatformleden Robbert Dijkgraaf en Gerard Kleisterlee gloedvolle pleidooien voor broodnodige extra investeringen in kennis.

Maar het optimisme van ScienceGuide was gebaseerd op vroegtijdig uitgelekte geruchten. Na de presentatie van het échte plan door premier Balkenende verscheen een definitieve versie van het bericht, waaruit de verwijzing naar de KIA-foto bleek te zijn geschrapt.

Zelf laat het Innovatieplatform inmiddels bij monde van Robbert Dijkgraaf en Wiebe Draijer weten dat het zichzelf toch wel herkent in het recessiepakket. Het advies is wel om een aantal keuzes 'nog scherper te maken', bijvoorbeeld door expliciet voor de sleutelgebieden te kiezen. En in plaats van de 'OESO-gemiddelden', die niet geheel eenduidig zijn, kan als graadmeter beter de Kennisinvesternigsagenda worden gekozen.

Tijdens de eerder genoemde KIA-foto werd vanuit de zaal trouwens ook een hartstochtelijk pleidooi gehouden voor de renovatie van gammele schoolgebouwen. Daarvoor komt wél 215 miljoen beschikbaar

bron: ScienceGuide, HOP

Onderwerpen