Het Nederlandse bedrijfsleven is bereid om 1,5 miljard euro te investeren in innovatie binnen de 9 topsectoren. Dat schrijft minister Verhagen (EL&I) in een brief aan de Tweede Kamer.

De brief volgt direct op een schrijven van de topsectoren aan Verhagen, waarin de successen van de onderhandelingen van de afgelopen maanden worden samengevat.

In een bijlage bij die tweede brief valt te lezen, wat de topsectoren voor plannen in gedachten hebben. De Topsector Chemie concentreert zich bijvoorbeeld op de innovatiedomeinen Smart Polymeric Materials, Procestechnologie en Biobased Economy. Voor elk van deze domeinen wordt een Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) geformeerd, dat de gehele keten van fundamenteel onderzoek tot en met valorisatie moet omspannen. Daarnaast komt er een Kraamkamer Nieuwe Chemische Innovaties als vierde TKI. Aan de plannen hebben zich 270 organisaties gecommitteerd, terwijl ook NWO, TNO en de overige grote technologische instiotuten er achter staan. In totaal wordt gesproken over ‘noodzakelijke’ investeringen die oplopen van 366 miljoen in 2012 naar 445 miljoen in 2015, maar er staat niet bij wat de verdeling tussen overheid en bedrijfsleven is.

Vergeleken hiermee is het verhaal van de Topsector Life Sciences & Health een stuk wolliger, behalve dan het punt dat 220 bedrijven en instellingen samen al 72 miljoen euro hebben toegezegd voor 2012.

Het is de bedoeling dat de investeringen keihard op papier komen te staan in zogeheten Innovatiecontracten. De topsectoren hopen die contracten in maart te kunnen tekenen, maar dan moeten ze wel eerst weten hoeveel belastinggeld ze van Verhagen kunnen krijgen. In totaal zou hij 1,5 à 2 miljard beschikbaar moeten hebben, al is niet helemaal duidelijk of dit bedrag de komende bezuinigingsrondes ongeschonden gaat overleven.

Begin februari hoopt Verhagen hier duidelijkheid over te kunnen geven.

bron: Rijksoverheid

Onderwerpen