De bacteriecocktail op je huid bepaalt of malariamuggen je zweet lekker vinden. Met die wetenschap kun je middelen ontwikkelen die gericht zijn op het afstand houden of juist aantrekken van deze muggen, stellen Wageningse onderzoekers in PLoS ONE.

Die bacteriën zetten niet-vluchtige (en dus geurloze) stoffen in zweet om in vluchtige stoffen die je wel ruikt. Daarbij blijkt Staphylococcus epidermidis stoffen te produceren waar de malariamug Anopheles gambiae sensu stricto van houdt. De aanwezigheid van Pseudomonas aeruginosa verhoogt deze aantrekkelijkheid niet, sterker nog, er zijn aanwijzigen dat Pseudonomas deze zelfs actief tegengaat. Ook andere, minder op de huid voorkomende bacteriën blijken de aantrekkelijkheid te beïnvloeden.

Het onderzoek van Verhulst et al. was tweeledig. Aan de ene kant werd van 48 ongedouchte mannelijke proefpersonen celmateriaal afgenomen van de voetzool. Dit werd aan malariamuggen voorgezet, waarbij de muggen de keuze werd gelaten tussen het celmateriaal of een oplossing van ammoniak, die diende als controle. Het aandeel van de muggen dat koos voor het celmateriaal werd genomen als maat voor de aantrekkelijkheid.

Deze resultaten werden vergeleken met de samenstelling van de bacteriën op de huid van elke proefpersoon om te zien of er een verband was tussen bepaalde bacteriesoorten en de verschillende maten van aantrekkelijkheid.

Kennis over de aantrekkingskracht van vluchtige stoffen die deze bacteriesoorten produceren kan leiden tot middelen die gebruikt kunnen worden voor preventie en bestrijding van malaria, door respectievelijk afstotende en aantrekkende stoffen te gebruiken.

Bron: PLoS ONE

Onderwerpen