De zwaveletende bacterie Acidithiobacillus kan dienen als universele biosensor voor anorganische oxides zoals nitriet, nitraat, perchloraat en chromaat. Handig als early warning system dat alarm slaat als er illegaal wordt geloosd op het oppervlaktewater, zo valt te lezen in Environmental Science and Technology.

Acidithiobacillus is een geslacht dat onder meer voorkomt in zuiveringsslib, en dat elementaire zwavel omzet in sulfaat en protonen (lees: sterk verdund zwavelzuur). Deze bacteriën kunnen slecht tegen oxides. Dat uit zich in een verlaagde zwavelzuurproductie, en dus in een hogere pH die je heel gemakkelijk kunt meten.

Steven Van Ginkel (Arizona State University) en Sang-Eun Oh (Kangwon National University, Zuid-Korea) hebben het uitgeprobeerd met slib uit een Koreaanse waterzuivering. Door die te bewerken met zwavel en zuurstof wisten ze daar een bacteriecultuur in te kweken die overwegend uit Acidithiobacillus bestond. Voegde je er vervolgens water aan toe dat met oxides was vervuild, dan was het een kwestie van minuten tot uren eer de pH veranderde.

Zelfs 5 ppb chromaat gaf daarbij al een meetbaar verschil.

Oh heeft octrooi aangevraagd op het idee. Volgens hem en Van Ginkel is een Acidithiobacillus-biosensor simpeler dan de producten die nu op de markt zijn, en reageert hij bovendien sneller.

bron: C&EN

Onderwerpen