Avantium stort zich op de valorisatie van koolstofdioxide. Het heeft daartoe de in elektrochemische katalyse gespecialiseerde Princeton-spinoff Liquid Light opgekocht, voor een onbekend bedrag.

In het Financieele Dagblad verklaart Avantium-ceo Tom van Aken dat de hele inventaris binnenkort per container naar Amsterdam komt. Van de twintig medewerkers komen er drie mee, volgens Van Aken ‘die met de meeste technologische expertise’.

De technologie van Liquid Light komt voort uit de vakgroep van Princeton-hoogleraar Andrew Bocarsly. In 2008 beschreef Emily Cole, een van zijn promovendi, in JACS een manier om CO2 efficiënt om te zetten in methanol. In een CO2-oplossing hing ze een galliumfosfide-elektrode die ze belichtte met blauw LED-licht, als nabootsing van het energierijkste gedeelte van zonlicht. De fotonen maakten elektronen vrij uit het galliumfosfide. Om die elektronen in het CO2 te pompen gebruikte Cole pyridiniumionen als homogene katalysator - hoe dat precies werkt is nog altijd niet helemaal duidelijk, maar werken doet het.

Samen met ondernemer Kyle Teamey nam Cole een licentie op de technologie en richtte Liquid Light op. Oorspronkelijk dachten ze alleen methanol te kunnen maken maar verder onderzoek liet zien dat producten met twee C-atomen ook mogelijk zijn. Inmiddels kan Liquid Light minstens twintig verschillende koolwaterstoffen maken; de laatste jaren schijmt de nadruk te hebben gelegen op oxalaat dat je met een paar simpele extra processtappen kunt omzetten in ethyleenglycol (MEG, zie de afbeelding). Ook is licht niet meer de enige mogelijke energiebron; (groene) elektriciteit kan ook.

Inmiddels schijnt het bedrijf ruim twintig octrooien te hebben, terwijl er nog tachtig aanvragen lopen.

Volgens Van Aken hebben diverse partijen, waaronder oliemaatschappij BP, inmiddels $ 35 miljoen in Liquid Light zitten. Een van de meest recente partners is Coca-Cola dat ‘groen’ MEG kan gebruiken als grondstof voor milieuvriendelijke PET-flessen. Zoals bekend heeft Avantium ook met Coca-Cola samengewerkt bij de ontwikkeling van PEF als vervanging voor PET, en wellicht hebben ze dáár contact gelegd met Liquid Light.

Vast staat in elk geval dat verder bijna niemand Liquid Light lijkt te kennen. Op internet zijn alleen een paar oude interviews met Cole terug te vinden, de LinkedIn-pagina verstrekt slechts summiere informatie en de eigen website is al een tijdje uit de lucht. Vast staat dat zowel Teamey als Cole, tot voor kort het officieuze boegbeeld van het bedrijf, er inmiddels weg zijn. Wellicht valt daar uit op te maken dat de zaken niet helemaal lekker liepen?

bron: FD, Princeton, CNN