In het milieu achtergebleven organochloorverbindingen verhogen nog altijd de kans op een autistische stoornis. Dat stellen onderzoekers van Drexel University (VS) in het tijdschrift Environmental Health Perspectives.

Kristen Lyall en collega’s keken naar twee soorten verbindingen: organochloorpesticiden zoals DDT, en polychloorbifenylen (PCB’s) die ooit op grote schaal werden gebruikt als weekmaker, koelvloeistof of transformatorvulling. Die PCB’s zijn al meer dan dertig jaar verboden en DDT is in de westerse wereld ook al heel lang in de ban. Maar al deze stoffen zijn biologisch heel slecht afbreekbaar, en je krijgt ze dus anno 2016 nog steeds binnen.

De onderzoekers beschikten over bloedmonsters uit de periode 2000-2003, van vrouwen uit Zuid-Californië die toen ongeveer halverwege hun zwangerschap waren. 545 van die vrouwen kregen een kind dat later een autistische stoornis bleek te hebben, nog eens 181 een kind dat niet autistisch was maar geestelijk anderszins niet optimaal functioneerde. De bloedwaarden van die moeders werden vergeleken met die van 418 vrouwen uit dezelfde groep waarvan de kinderen niets mankeerden.

Er kwam geen verband uit tussen autisme en pesticide, maar de moeders met de hoogste PCB-concentraties in hun bloed kregen wél duidelijk vaker een autistisch kind dan degenen met de laagste waarden. Hoe veel groter die kans was hing af van het type PCB. Bij PCB 138 en PCB 153 (zie de afbeelding) scheelde het 80 %, andere PCB’s leken wat minder schadelijk.

De kans op een niet-autistische stoornis lijkt door die PCB’s zelfs te verdubbelen, terwijl de pesticiden hierop eveneens een (geringe) invloed lijken te hebben.

Voorlopig is het een puur statistisch verband, en de auteurs geven zelf toe dat ze het niet helemaal keihard kunnen maken. Temeer omdat ze geen idee hebben waaróm deze verbindingen een dergelijk effect op de hersenontwikkeling van de ongeboren vrucht zouden moeten hebben: er is nog nooit een geloofwaardig verband op moleculaire schaal gelegd. Maar het lijkt geen kwaad te kunnen om daar eens nader onderzoek naar te doen.

bron: Drexel University