Of je aan je urine kunt ruiken dat je asperges hebt gegeten, is deels genetisch bepaald. Maar het kan ook komen doordat je urine inderdaad niet naar asperges ruikt, zo melden onderzoekers van het Monell Chemical Senses Center in Philadelphia.

Die typische aspergelucht wordt veroorzaakt door een mix van mercaptanen en andere zwavelverbindingen. Waarschijnlijk zijn het afbraakproducten (metabolieten) van ándere zwavelverbindingen die van nature in asperges zitten. Hoe ze precies ontstaan is echter nooit goed uitgezocht: voor zover bekend zit er geen enkel gezondheidsrisico aan vast en dus heeft het onderzoek lage prioriteit.

 

Tot nu toe stond zelfs niet vast of het niets kunnen ruiken nou aan de neus of aan de urine lag.

 

In het tijdschrift Chemical Senses melden Marcia Levin Pelchat en collega’s nu dat ze van 37 proefpersonen de urine hebben bemonsterd vóór en na het eten van asperges. Ter controle namen ze ook monsters voor en na een broodmaaltijd. V ervolgens testten ze of de proefpersonen iets roken aan verschillende urinemonsters; of er echt een aspergelucht aan zat, werd er uiteraard niet bij verteld.

 

Zie voor details de publicatie, die ‘open access’ is.

 

Conclusie: 3 van de 37 asperge-urinemonsters waren aspergeluchtvrij, en 2 van de 31 mensen die aan de geurproeven meededen, konden die aspergelucht niet ruiken. Daar zat één persoon bij die de lucht zelf niet produceerde en hem bij een ander ook niet rook.

 

De onderzoekers konden het wel of niet ruiken relateren aan een puntmutatie (SNP nummer rs4481887) in een cluster van 50 genen die iets met geurreceptoren te maken hebben. Naar genetische verschillen die iets met het produceren van de aspergelucht te maken hebben, is verder niet gekeken.

 

bron: Monell Chemical Senses Center

Onderwerpen