Een schimmige organisatie die oppositie voert tegen het Amerikaanse broeikasgasbeleid blijkt een band te hebben met het Belgische chemieconcern Solvay. Mogelijk is dit een eerste aanwijzing dat de chemische industrie zich in de strijd tegen president Obama’s ‘groene agenda’ heeft gemengd, zo vermoeden journalisten van het Britse dagblad The Guardian.

Tot nu toe kwamen de protesten tegen het Amerikaanse milieubeleid vooral uit de hoek van de aardolie- en steenkoolwinning, terwijl de chemische industrie zich tamelijk afzijdig hield. Of de beschuldiging van The Guardian enig hout snijdt, is voorlopig onduidelijk.

 

De door The Guardian gewraakte organisatie, genaamd Coalition for Responsible Regulation (CRR), heeft officieel niets met de chemie te maken. Sterker nog: ze wil niet eens onthullen waar ze wél mee te maken heeft. Ze heeft geen eigen website en de enige reden dat haar bestaan überhaupt bekend is, is dat ze protest heeft aangetekend tegen het voornemen van het Environmental Protection Agency (EPA) om de uitstoot van broeikasgassen aan banden te leggen.

 

Dat voornemen dateert van eind vorig jaar. De EPA redeneert dat broeikasgassen gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid en dat zij dus wettelijk verplicht is om maatregelen te nemen. Deze redenering is in de VS behoorlijk controversieel: vanuit de industrie wordt ze van alle kanten aangevochten en ook 17 van de 50 Amerikaanse staten zijn openlijk tegen. Uiteraard vooral staten met een Republikeinse meerderheid; het protest wordt dan ook mede beschouwd als het zoveelste bewijs dat Amerikaanse politici niet meer in staat zijn om over de grenzen van hun partij heen te denken.

 

De CRR was de eerste die protest aantekende. Daar werden toen de namen van zes leden bij vermeld: vijf energiebedrijven en een lobbyclub van de rundvleesindustrie. Maar The Guardian heeft nu oprichtingsdocumenten gevonden die de CRR heeft ingediend bij een rechtbank in Texas, één dag nadat de EPA bekend maakte iets aan broeikasgassen te willen doen. Als een van de drie directeuren van de organisatie wordt daarin Richard Hogan opgevoerd, ceo van de Amerikaanse tak van Solvay. Als adres wordt het Solvay-kantoor in Houston vermeld.

 

Desgevraagd laat Mark Wheeler, de directeur communicatie van Solvay in de VS, weten dat zijn bedrijf helemaal geen lid van de CRR is. Het ligt ook niet zo voor de hand: Solvay profileert zichzelf al jaren als een bedrijf dat duurzaamheid nastreeft, dus waarom zou het zijn reputatie bij zo’n lobbyclub te grabbel gooien?

 

Maar Greenpeace wijst er op dat Solvay producent is van zwavelhexafluoride (SF6), een uiterst potent broeikasgas. Dat zou in principe een motief kunnen zijn.

 

En uiteraard willen ze binnen de milieubeweging gráág geloven in een chemisch complot tegen het broeikasgasbeleid.

 

Het meest waarschijnlijk lijkt intussen dat de heer Hogan op persoonlijke titel heeft gehandeld zonder dat het moederconcern er iets van wist. Maar dát weten we pas zeker wanneer hij er binnenkort bij Solvay uitvliegt.

 

bron: The Guardian

Onderwerpen