Voor het eerst zijn meercellige dieren gevonden die hun hele leven zonder zuurstof kunnen. Italiaanse onderzoekers visten drie soorten op van de bodem van de Middellandse Zee, zo melden ze in BMC Biology.

Anaerobe organismen zijn op zich niet zeldzaam, maar tot nu toe waren alle bekende soorten ééncellig. Er zijn wel meercelligen aangetroffen in een zuurstofloze omgeving, maar het stond nooit vast of ze daar echt thuishoorden.

 

Spinoloricus nov.sp., Rugiloricus nov.sp. en Pliciloricus nov.sp. (werktitels!) behoren tot de Loricifera, primitieve zeediertjes van minder dan een millimeter lang. Hun eerder ontdekte stamgenoten leven wél op zuurstof. Maar de drie nieuwe soorten zijn opgevist uit het L’Atalante-bassin ten zuiden van Griekenland. Op meer dan 3 km diepte bevindt zich daar stilstaand water met een extreem hoog zoutgehalte (365 g/l NaCl), waar het laatste spoortje zuurstof al heel lang geleden uit is verdwenen.

 

Met allerlei röntgen- en (elektronen)microscooptechnieken hebben de onderzoekers een eerste beeld kunnen krijgen van de aard van hun ontdekking. Zoals te verwachten was, beschikken ze niet over mitochondriën voor hun energievoorziening; die werken immers op zuurstof. In plaats daarvan zijn organellen te zien die iets weghebben van de hydrogenosomen uit anaerobe bacteriën.

 

Ook lijkt het uitwendige skelet niet te zijn gemaakt van het gebruikelijke chitine, maar van iets chitosan-achtigs. Mogelijk heeft die constructiewijziging iets te maken met het feit dat zowel de osmotische als de hydrostatische drukken enorm zijn in hun habitat.

 

Onbekend is of er al een begin is gemaakt met het sequensen van het DNA. Maar de resultaten daarvan zullen ongetwijfeld hoogst interessant zijn.

 

bron: naturenews

Onderwerpen