Aromaat bindt negatief geladen deeltjes aan zijn flank

De anion-pi interactie tussen benzeenringen en negatief geladen halides werkt anders dan theoretisch chemici tot nu toe voorspelden. Het anion gaat niet midden boven de ring zitten maar eerder boven de rand, zo stellen onderzoekers van de University of Oregon in de online-editie van JACS.

Het kan nieuwe ideeën opleveren voor aromaatverbindingen die specifieke anionen kunnen binden. De onderzoekers hopen daarmee ionenwisselaars te kunnen bouwen die grondwater kunnen ontdoen van notoir lastige verontreinigingen, zoals perchloraat en nitraat.

Het betekent mogelijk ook dat eerdere pogingen om zulke verbindingen op de tekentafel te ontwerpen, er consequent 0,2 nanometer naast zaten. Op atomaire schaal is dat zoiets als mijlen ver.

De belangstelling voor anion-pi bindingen is iets van de laatste jaren. Het idee is dat het elektronenoverschot van het anion deels wordt overgedragen aan de benzeenring. Het idee dat zo’n anion daarbij precies in het midden gaat zitten, komt uit theoretische berekeningen. De onderzoekers in Oregon hebben echter daadwerkelijk metingen aan kristallen gedaan.

bron: University of Oregon

Onderwerpen