Chemiebedrijven in de VS moeten straks verplicht onderzoeken of ze hun processen inherent veiliger kunnen maken. Ook moeten ze onafhankelijke adviseurs laten kijken naar de mogelijkheden om ongelukken te voorkomen, blijkt uit voorstellen die het Environmental Protection Agency zojuist ter inzage heeft gelegd.

De voorstellen zijn een reactie op een presidentieel bevel van Barack Obama om de regels rond risicomanagement te herzien. En dát was weer een reactie op de ontploffing in een ammoniumnitraatopslag die drie jaar geleden het Texaanse dorpje West half van de kaart veegde.

Volgens EPA-topambtenaar Mathy Stanislaus vormen chemicaliën een noodzakelijk onderdeel van het alledaagse leven, maar veroorzaken ze te vaak brokken. De afgelopen tien jaar zouden bij bedrijven, die vallen onder het zogeheten Risk Management Program (RMP, zoiets als het Europese Seveso-2) ongeveer 1.500 incidenten zijn gemeld met 60 doden, 17.000 verzoeken om medische hulpverlening, een half miljoen mensen die hun huis uit moesten of ramen en deuren moesten sluiten., en $ 2 miljard schade aan onroerend goed.

RMP-bedrijven moesten al een zogeheten Risk Management Plan (alweer RMP) opstellen, en EPA wil nu dus de voorwaarden aanscherpen. Actiepunten zijn:

- bij de procesrisicobeoordeling meenemen of inmiddels misschien technologie beschikbaar is die inherent veiliger is dan de huidige;

- derde partijen veiligheidsaudits laten doen, en via root cause analysis zoeken naar dieper liggende problemen;

- zorgen dat er een noodplan ligt en dat de samenwerking met de lokale autoriteiten in orde is;

- zorgen dat brandweer en andere hulpdiensten opgewassen zijn tegen wat er eventueel kan gebeuren;

- zorgen dat die lokale autoriteiten er óók tegen opgewassen zijn;

- het publiek afdoende inlichten over de risico’s op je terrein.

Inderdaad dingen die in West, Texas, zo’n beetje allemaal op tragische wijze mis liepen.

De komende twee maanden kan commentaar worden geleverd op de voorstellen. Maar je zou zeggen dat de chemische industrie er nauwelijks bezwaar tegen kan hebben, alleen al omdat ze zichzelf bij omwonenden volslagen onmogelijk zou maken.

bron: EPA, C&EN