Bij een stevige grieppandemie gaan er zó veel medicijnen het riool in dat de afvalwaterzuivering een probleem krijgt, het oppervlaktewater wordt vervuild en uiteindelijk de drinkwaterkwaliteit gevaar loopt. Ook milieutechnisch is het dus een uitstekend idee om vooraf zo veel mogelijk mensen te vaccineren, zo stellen Andrew Singer (Centre for Ecology & Hydrology, Engeland), Heike Schmitt (Universiteit Utrecht) en collega’s in het tijdschrift Environmental Health Perspectives.

Voor zover bekend is het de eerste keer dat de ecotoxicologische gevolgen van een griepgolf serieus zijn onderzocht.

De auteurs baseren zich op de huidige overheidsdraaiboeken voor de verspreiding van antivirale middelen zoals Tamiflu, en antibiotica die niet tegen de griep zelf helpen maar wel tegen secundaire bacteriële infecties bij ernstig verzwakte grieppatiënten.

Uiteraard worden die stoffenlang nniet voor de volle 100 procent door de patiënten afgebroken. Een deel belandt via de wc in de afvalwaterzuivering (awzi), waar micro-organismen werkzaam zijn die er niet zo goed tegen kunnen.

Op basis van bestaande publicaties over het te verwachten effect, en na een hele hoop rekenwerk, komen de onderzoekers tot de conclusie dat er bij een milde pandemie zoals de varkensgriep van 2009 niets aan de hand is.

Maar wordt het een zwaardere griep en gaan meer mensen medicijnen slikken, dan wordt de kans reëel dat de werking van awzi’s dusdanig achteruit gaat dat er water uit komt dat onvoldoende zuiver is. En dat kan dan weer leiden tot eutrofiëring van de rivieren waar dat water in wordt geloosd, en problemen met het drinkwater dat uit die rivier wordt gepompt.

Bovendien groeit de kans dat micro-organismen in het water resistentie ontwikkelen tegen de gebruikte antibiotica.

De onderzoekers tekenen er bij aan dat ze niet met zekerheid kunnen zeggen hoe groot de gevolgen zijn, omdat daarvoor te veel stukjes van de puzzel ontbreken. Ze willen alleen maar waarschuwen dát het wel eens mis zopu kunnen gaan en dat overheden daar beter rekening mee kunnen houden in hun griepbestrijdingsplannen.

bron: Centre for Ecology & Hydrology

Onderwerpen