Bijdrage koelmiddel aan broeikaseffect groter dan gedacht

Ontsnappende (chloor-)fluorkoolwaterstoffen (hfk’s en hcfk’s) uit airco’s en koelkasten versterken het broeikaseffect op termijn veel sterker dan tot nu toe werd aangenomen. Dat stelt onderzoeker Guus Velders (Planbureau voor de Leefomgeving, Bilthoven) in een artikel dat door PNAS online is gezet.

De hfk’s en hcfk’s zijn de laatste jaren massaal ingevoerd als koelmiddel. Dat gebeurde in het kader van het protocol van Montreal, dat het gebruik van ozonlaag-aantastende chloorfluorkoolstoffen (cfk’s) verbood. Hcfk’s werden in dat kader overigens slechts gezien als een tussenoplossing omdat ze de ozonlaag ook niet helemaal ongemoeid laten; in Westerse landen worden ze de komende jaren eveneens door hfk’s vervangen, in ontwikkelingslanden mogen ze langer worden gebruikt omdat men ze met het Montreal-protocol economisch niet al te hard wilde treffen.

Het probleem is alleen dat deze ‘nieuwe’ koelmiddelen stuk voor stuk behoorlijk sterke broeikasgassen zijn: het ‘global warming potential’ is een paar duizend keer dat van CO2. En met name in landen zoals India en China komt er steeds meer van vrij, naarmate het welvaartspeil stijgt en meer mensen geld hebben voor kunstmatige verkoeling.

Als grote boosdoeners worden auto-airco’s genoemd. Die hebben de reputatie dat ze verre van gasdicht zijn, en er komen er steeds meer van.

Velders’ berekeningen wijzen uit dat in het jaar 2050 de koelmiddelen goed zullen zijn voor 9 tot 19 procent van de versterking van het broeikaseffect. Wanneer de huidige plannen voor CO2-reductie stevig worden doorgezet terwijl er aan de h(c)fk’s niets wordt gedaan, stijgt dat percentage zelfs naar 28 tot 45 procent.

In het artikel wordt voorzichtig gesuggereerd dat hfk’s voortaan ook maar onder het Montreal-protocol moeten gaan vallen, ozonvriendelijk of niet.

bron: PNAS, Planbureau voor de Leefomgeving

Onderwerpen