NWO subsidieert peer reviews

NWO heeft laten weten 5 miljoen beschikbaar te stellen voor NWO-onderzoekers die besluiten hun resultaten online te publiceren in open-accessbladen zoals PLoS. Hiermee wordt een van de eerste belangrijke stappen genomen in de switch naar het publiekelijk beschikbaar stellen van wetenschappelijke data.

"Wanneer een onderzoeker ervoor kiest zijn resultaten te publiceren in een van de vele open-access tijdschriften, kan hij in 2010 bij NWO aankloppen voor een bijdrage. Dit is waar die 5 miljoen dus terecht komt," vertelt een NWO-woordvoerder.

"De kosten van open-access zijn nu een paar duizend euro per publicatie. Dit is vooral zo hoog vanwege de benodigde peer-reviews. Om de onderzoekers te stimuleren stellen we het geld beschikbaar." Zij vult aan dat de regeling alleen geldt voor publicatie van onderzoek dat door NWO zelf is gesubsidieerd. "De subsidie geldt daarmee alleen voor onderzoekers die zijn gelieerd aan een Nederlandse instelling."

Al langer bestaat er een discussie op de vraag of de resultaten van wetenschappelijk onderzoek, dat door de overheid wordt gesubsidieerd, vrij beschikbaar moeten zijn voor de belastingbetaler. Nu komt het namelijk vaker voor dat onderzoekers publiceren in commerciële tijdschriften waarvan de abonnementsgelden hoog kunnen oplopen. NWO lijkt hierop in te haken.

Hoe het verhaal verder afloopt voor de commerciële bladen weet NWO niet. "Dat hangt af van de wijze waarop ze op ontwikkelingen inspringen. En dat is voor ons natuurlijk koffiedik kijken."

bron: NWO