Wereldwijde reorganisatie nu lokaal ingevuld

Bij Dow Benelux in Terneuzen verdwijnen op korte termijn 200 arbeidsplaatsen, bij Dow in Delfzijl zijn het er 5. Het verlies wordt “voor een groot deel” opgevangen door pensionering, natuurlijk verloop en interne overplaatsingen. Voor de overige slachtoffers is een sociaal plan afgesproken, zo maakte Dow dinsdagochtend bekend.

Het aantal valt nog enigszins mee. Begin vorige maand maakte Dow bekend dat er wereldwijd 5000 banen zouden verdwijnen, 11 procent van het totaal. In Nederland heeft Dow 2300 werknemers, en 11 procent daarvan is 253.

Ook was al bekend dat in Terneuzen drie fabrieken worden gesloten. Het betreft verouderde, relatief kleine installaties die vóór de kredietcrisis al niet zo rendabel meer waren.

Onduidelijk is nog bij welke afdelingen de klappen vallen. Tot nu toe wilde Dow met name het technische personeel niet graag kwijt. He probleem dat het bij een aantrekkende economie moeilijk wordt om aan nieuwe werknemers te komen, speelt in de uithoek Terneuzen nog veel sterker dan in de rest van Nederland.

bron: Dow

Onderwerpen