Projectvoorstellen welkom tot 25 september

Deze maand is de eerste fase van het Action Plan Process Intensification (APPI) gestart. Consortia waarin partners uit de industrie en kennisinfrastructuur samenwerken, kunnen tot 25 september projectvoorstellen indienen voor de programmalijnen ‘alternative energy-based operations’, ‘transport-limited processes’, en ‘PI process analysis tools’.

Gedetailleerde informatie en inschrijfformulieren zijn te vinden op http://dsti.nl/appi

Het budget voor deze eerste ronde bedraagt 14 miljoen euro, verdeeld over 5 jaar. De helft hiervan komt van het ministerie van EZ, in het kader van de Innovatieagenda Energie.

In totaal zijn 11 programmalijnen gepland. Het budget voor het gehele pakket zou uiteindelijk moeten oplopen tot 100 miljoen. De uitvoering van het actieplan is in handen van het Dutch Separation Technology Institute (DSTI).

bron: DSTI

Onderwerpen