NWO heeft de portemonnee getrokken en zeven aanvragen binnen de Nationale Roadmap voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur gehonoreerd.

Onder de zeven toegekende aanvragen bevinden zich uNMR-NL Grid (Distributed Magnetic Resonance facility for the Netherlands; € 17,9 miljoen), HFML-FELIX (Dutch Centre of Excellence for Science under Extreme Conditions; € 15,1 miljoen), en UNLOCK (Unlocking Microbial Diversity for Society; € 14,5 miljoen). Een overzicht van alle aanvragen vindt u hier (PDF).

Met deze ‘infrastructuren’ bedoelt NWO grote, dure apparatuur en instrumenten die als een service dienen voor individuele onderzoeksgroepen of consortia. Deze apparatuur is veelal te duur voor een enkele onderzoeksgroep om zelf aan te schaffen en te onderhouden, zodat er een aparte financieringspot voor is ingericht.

De strategie om hierin als Nederland te investeren is een gevolg van de oprichting in 2015 van een Permanente Commissie voor Grootschalige Wetenschappelijke infrastructuur ‘om de strategische kaders van investeringen in grootschalige wetenschappelijke infrastructuur voor langere tijd vast te leggen’, aldus de wetenschapsfinancier. Het resultaat hiervan is te vinden op een interactieve website.

In 2018 is een eerste ronde subsidies toegekend aan tien aanvragers, deze ronde is de tweede. De beslissing voor toekenning is genomen door de raad van bestuur van NWO, op advies van een onafhankelijk internationaal expert panel en een beoordelingscommissie.