Wetenschappelijke bijeenkomsten zijn er volop. Naast de klassieke bijeenkomsten, georganiseerd door (inter)nationale vakverenigingen, organiseert tegenwoordig ieder Marie Curie Training Network of ander willekeurig lokaal samenwerkingsverband een jaarlijkse conferentie.

Om nog maar te zwijgen over de zogenaamde predator conferences die dagelijks via e-mails van ‘Cherry’ of ‘Mike’ persoonlijke uitnodigingen met verkeerd gespelde aanhef sturen.

Uiteraard vormen deze conferenties, op die laatste soort na dan, prachtige mogelijkheden voor de jongere onderzoekers onder ons om hun werk te presenteren en posterprijzen te winnen. Edoch, ze hebben deels hetzelfde gevaar als de digitale sociale netwerken: als je niet oppast kom je continu terecht in je eigen resonance bubble en vernauw je jezelf door de overvloed van gespecialiseerde bijeenkomsten en verplichtingen jegens allerhande soortgelijke initiatieven.

Bijeenkomsten van vakverenigingen zoals die van de NVBMB, en die van andere secties binnen de KNCV, bieden de mogelijkheid om buiten die bubbel te stappen en, zonder de noodzaak om met Ryan­air te vliegen, jezelf onder te dompelen in de nieuwste ontwikkelingen in de volle breedte van het vakgebied, vaak met aansluiting vanuit de industrie en meestal gratis. De NVBMB-bijeenkomsten bieden bij uitstek de mogelijkheid voor zowel de jongere alsook wat oudere (bio)chemici en moleculair biologen voor wetenschappelijke oriëntatie en verbreding.

Het wegvallen van de NWO-studie­groepbijeenkomsten een paar jaar geleden, tot droefenis van menig chemicus, heeft de door de KNCV-secties georganiseerde bijeenkomsten des te relevanter gemaakt om het binnenlandse netwerk te onderhouden. Speciale kansen liggen hier in de aansluiting vanuit de indus­trie via de KNCV en voor onze jongere collega’s, van wie een significant deel nog een, hopelijk, lange toekomst voor de boeg heeft in de (bio)chemie in Nederland.

Bovenstaande vereist dat onze jonge collega’s op de hoogte zijn van die bijeenkomsten en worden gestimuleerd om hieraan deel te nemen. In deze digitale tijd staan lidmaatschap en participatie in verenigingen onder druk. Met steeds meer internationale studenten, promovendi en medewerkers aan onze hogescholen, universiteiten en in de industrie is de samenhang en het inzicht van het belang van een sterk (bio)chemisch en moleculaire biologisch netwerk in Nederland niet automatisch evident.

Dus, treed uit je bubbel, maak gebruik van de NVBMB, geef mede vorm aan bijeenkomsten – we nemen je ideeën en activiteiten graag mee – en stimuleer jezelf en je jongere collega’s, academisch of industrieel, om te genieten van de breed georiënteerde biochemische bijeenkomsten, zoals het NVBMB-voorjaarssym­posium op 9 mei in Nijmegen Emerging Strategies for Next-generation Peptide and Protein Thera­peutics.

Luc Brunsveld, hoogleraar chemische biologie