Ondanks dat er formeel geen onderscheid is tussen mbo-, hbo- en wo-studenten, is de praktijk toch anders, constateren Karen Elfes en Mark Hoorens van Jong KNCV.

Veel jongeren kijken ernaar uit om te gaan studeren na hun eindexamen. Ze horen de verhalen over het studentenleven, de verenigingen en natuurlijk ook over het harde studeren. Veel opleidingen aan hogescholen en universiteiten hebben een studievereniging en dan zijn er nog de algemene studentenverenigingen. Beide organiseren allerlei activiteiten, zoals een pub quiz, een introductiedag of -kamp, diners, feesten en bijvoorbeeld een gala. Dit klinkt allemaal ontzettend leuk, maar helaas valt de grootste groep studenten, de mbo’ers, vaak buiten de boot. Voor mbo’ers zijn er (bijna) geen verenigingen en speciale studentkortingen of acties gelden vaak alleen voor hbo/wo studenten. Als mbo’er zie je van een afstand hoe er gefeest wordt bij de verenigingen, maar je kunt er zelf niet aan meedoen.

Tegelijkertijd wordt de mbo’er de afgelopen jaren steeds meer gezien als ‘echte’ student, wat ook vreemd is, want dat waren ze altijd al. In 2017 zijn de rechten op een studentenreisproduct aangepast, zodat ook mbo’ers onder de 18 daar recht op hebben. Sinds 2020 mogen ze zichzelf ook student noemen. Minister Robbert Dijkgraaf geeft nadrukkelijk aandacht aan de mbo student en wil dat alle studenten gelijk worden behandeld. Vanuit de overheid gaat het goede kant op.

‘We merken ook binnen de chemische sector een verschil’

Vanuit Jong KNCV merken we ook binnen de chemische sector een verschil. Zo hebben we heel goed contact met de hbo en wo opleidingen via alle studieverenigingen. Helaas bestaat deze cultuur niet voor de mbo student, en kunnen we deze groep minder makkelijk bereiken. Ook biedt een studievereniging de kans om meer sociale contacten op te doen, het chemische werkveld te leren kennen en aan je soft skills te werken. Dat kan erg belangrijk zijn voor de ontwikkeling van studenten.

Vanuit Jong KNCV willen we geen onderscheid maken tussen opleidingen en we zijn hard bezig om meer mbo’ers te bereiken. We vinden het belangrijk dat iedereen die dat wil een plekje kan vinden binnen de chemische sector. Als meer mbo studenten zich aansluiten bij Jong KNCV kunnen wij ook meer activiteiten organiseren die voorzien in de behoefte van deze doelgroep. Met een lidmaatschap van Jong KNCV krijgen álle studenten toegang tot leuke activiteiten, interessante webinars en andere voordelen. Binnen onze vereniging zijn we echt op de goede weg; zo hebben we al jaren mbo studenten in het Jong KNCV-bestuur en reikt de KNCV sinds 2018 ook elk jaar een prijs uit voor het beste mbo-verslag.

Inhoudelijke kennis opdoen is belangrijk, maar je studententijd is ook een belangrijke periode om sociale vaardigheden verder te ontwikkelen, vrienden te maken en een netwerk op te bouwen. Dat is minstens zo belangrijk. Uiteindelijk komen we daardoor allemaal met plezier in het chemische werkveld en wordt iedereen daar gelijk behandeld. Voor de weg ernaartoe zou dit ook moeten gelden.

Karen Elfes en Mark Hoorens zijn respectievelijk penningmeester en voorzitter van Jong KNCV 

Reageren? Mail dan naar redactie@kncv.nl