Op donderdag 8 oktober heeft de NWO Tafel Chemie haar wetenschappelijke visie op de Chemie in 2040 gepresenteerd. Patricia Dankers, voorzitter van de Tafel Chemie : “De Visie is bedoeld om wetenschappers te inspireren: wat zijn de grootste wetenschappelijke vraagstukken voor de komende jaren?”

Om een langetermijnvisie voor de chemische wetenschap en technologie in Nederland te ontwikkelen, zijn vele spelers in het chemisch werkveld geconsulteerd om elk een visie voor 2040 op te stellen. Dankers: “Dat waren bijvoorbeeld het realtime en in situ observeren van chemische processen, de katalytische activering van kleine moleculen, het dieper begrip van de levenschemie en een beter inzicht in de relatie tussen de structuur en eigenschappen van materialen.” Dankers benadrukt: “Deze visies zijn ontstaan vanuit een wetenschappelijk perspectief. Het zijn geen lobbydocumenten; ze zijn bedoeld om te inspireren en om een dialoog uit te lokken.”  

Nederland staat wereldwijd hoog aangeschreven op het gebied van de chemische wetenschap en is in een positie om belangrijke bijdragen te leveren aan prangende wetenschappelijke vragen van vandaag zoals duurzaam geproduceerde energie, efficiënt gebruik van hulpbronnen, klimaatverandering, grondstoffenschaarste, kunststofrecycling en gezondheidszorg.

“Visie Chemie 2040 is een open uitnodiging aan het onderzoeksveld om bij te dragen aan de chemie in Nederland.” 

Patricia Dankers, voorzitter Tafel Chemie

Nederland heeft de ambitie en de potentie om een van de meest innovatieve en kennisintensieve landen ter wereld te worden. Om deze ambitie te realiseren moet het land voortbouwen op zijn sterke, diepgewortelde traditie van toponderzoek in de chemische wetenschap en technologie. De komende jaren is chemisch onderzoek, in samenwerking met andere disciplines, essentieel voor het vervullen van nationale en Europese missies. De adviescommissies van de Nederlandse onderzoeksgemeenschap hebben deze sleutelrol in de Visie Chemie 2040 benoemd.

De Visie Chemie 2040 is tot stand gekomen op initiatief van de onderzoeksgemeenschapsadviescommissies Chemie en de Ronde Tafel Chemie, die deel uitmaken van de adviesstructuur in het NWO-domein Wetenschappen. Voorzitter van het NWO bestuur, Jan de Boer: “De onlangs gepubliceerde NWO-evaluatie onderstreept het belang van de koppeling van NWO met het veld en van de adviesstructuur die daarvoor is opgezet.”