Tijdens de European Olympiad of Experimental Sciences kregen Belgische en Nederlandse scholierenteams opdrachten over de biochemie van spieren en over een kweeksysteem voor komkommers. Hun resultaten waren goed voor maar liefst vier zilveren medailles.  

De European Olympiad of Experimental Sciences (EOES) is een Europese wedstrijd voor scholieren, waarbij ze meerdere opdrachten moeten uitvoeren die een beroep doen op zowel hun theoretische kennis als hun praktische vaardigheden. Het is bovendien een wedstrijd voor teams, dus goed kunnen samenwerken is ook cruciaal.  

Int EOES2023 Praedinius Gymnasium Groningen (klein)

Het team van het Praedinius Gymnasium, Groningen. V.l.n.r. Iva Beemster, Thomas van der Zwan en Marta Kavatsyuk

Samenhang

De opdrachten omvatten elementen uit biologie, natuurkunde en scheikunde. De EOES heeft dan ook als doel om leerlingen de samenhang tussen deze disciplines te laten zien.  

Van 29 april tot 6 mei troffen 45 scholierenteams uit 23 Europese landen elkaar in de de Letse hoofstad Riga voor de 21e editie van de EOES. België en Nederland waren elk met twee teams van de partij die buitengewoon goed presteerden: alle vier de teams wisten een zilveren medaille in de wacht te slepen. De gouden medaille ging naar een team uit Duitsland.  

Belgische teams EOES 2023

De twee Belgische teams. Links het Vlaamse team met Wout Goethals, Michail Ogynanov en Cas van Herbruggen. Rechts het Franstalige team met Anatole Otjacques, Martin Ergo en Aulélien Chevalier.

Komkommers

De wedstrijd bestond uit twee opdrachten. De eerste had als overkoepelend thema ‘zang en dans’ en was gericht op de biochemie en microscopische structuur van de spieren. Voor de tweede opdrachten moesten de teams een hydrocultuursysteem bouwen om komkommers op efficiënte wijze te kweken.  

Naast de serieuze opdrachten is er tijdens de EOES ook veel ruimte voor sociale, sportieve en culturele activiteiten. Het bevorderen van de onderlinge contacten tussen scholieren uit heel Europa is ook nadrukkelijk een doel van de organisatie. In 2024 vindt de EOES iets dichterbij huis plaats, namelijk in Luxemburg.  

Int EOES2023 gemengd scholen team (klein)

 

Het Nederlandse gemengde team. V.l.n.r. Allie Zong, Ruben van Gaalen en Sophie Snip.

De Nederlandse en Vlaamse teams worden mede-ondersteund door respectievelijk de KNCV en de KVCV.  

Int EOES2023 Nederlandse delegatie (Klein)

 

De volledige Nederlandse delegatie tijdens de EOES 2023.

Onderwerpen