Tijdens je onderzoek, stuit je wel eens op iets moois dat je niet goed kunt verklaren. Zo ook de onderzoeksgroep van Fijs van Leeuwen, die kleurstoffen maakt voor toepassingen in beeldgeleide chirurgie.

Kleurstoffen blijven fotogeniek, ook al weet je niet altijd precies waar je naar kijkt. Om de gevoeligheid van een fluorescentiecamera te testen, gebruikte de groep van Fijs van Leeuwen (Universiteit Leiden) een verdunningsreeks van een Cy5 dye, een bekende kleurstof. Dat deden ze in een zwarte well plate en deze ‘mooie patronen’ vielen op. Van Leeuwen vermoedt dat het patroon te maken heeft met de oppervlaktespanning en luchtbellen, maar over de precieze oorsprong van dit patroon blijft hij met vraagtekens zitten. En dat maakt het misschien nóg intrigerender.

Intrigerend oranje2

Beeld: Fijs van Leeuwen / IMI