Arbeidsinspectie wil meer aandacht voor gevaarlijke stoffen

De chemische industrie moet meer aandacht besteden aan de risico’s die werknemers lopen bij de afwikkeling van incidenten met gevaarlijke stoffen. Nu worden soms te weinig beschermende maatregelen genomen. Dat meldt de Arbeidsinspectie in haar jaarlijkse incidentenrapportage.

Vorig jaar hebben bedrijven 52 ongevallen met gevaarlijke stoffen gemeld. Daarvan waren er 31 ernstig genoeg voor nader onderzoek door de Arbeidsinspectie. Bij elf daarvan raakten in totaal 38 werknemers gewond.

Het ergste geval betrof een chloorgaslekkage waarbij 16 mensen het gas inademden en voor preventief onderzoek naar het ziekenhuis moesten. De Arbeidsinspectie concludert dan ook dat er soms meer mensen in de buurt van een ongeluk rondlopen dan strikt noodzakelijk.

Ook moeten bedrijven volgens de Arbeidsinspectie vooraf beter inschatten welke risico’s de werknemers lopen die lekkages moeten onderzoeken, het lek moeten dichten of de rommel moeten opruimen.

Uit de rapportage komt ook dat meer dan de helft van de ernstige incidenten plaatsvond tijdens of vlak na een onderhoudsbeurt, maar daarover zal niemand zich verbazen.

bron: Ministerie van Sociale Zaken

Onderwerpen