Ook gezamenlijke master wetenschapsvoorlichting

De TU’s in Delft, Eindhoven en Twente bieden vanaf september een gezamenlijke masteropleiding aan voor eerstegraadsleraren en specialisten in wetenschapscommunicatie voor de vakgebieden wis-, natuur- en scheikunde en informatica. De tweejarige opleiding ‘Science Education and Communication’ vervangt de bestaande lerarenopleidingen van de drie TU’s, waar volgens de Delftse universiteitskrant Delta teveel geld bij moest.

De nieuwe opleiding moet ervoor zorgen dat er meer ingenieurs voor de klas komen te staan in het vwo en dat er meer technisch-wetenschappelijk geschoolde wetenschapsvoorlichters komen. Gehoopt wordt dat zo meer mensen geïnteresseerd raken in techniek.

De opleiding wordt in Delft, Eindhoven en Twente aangeboden. Het programma is grotendeels gelijk maar er zijn ook wat accentverschillen. Zo wordt de wetenschapscommunicatierichting alleen in Delft en Twente aangeboden. Desgewenst kunnen studenten hun specialisatie bij de verschillende TU’s bij elkaar sprokkelen.

Voor tweedegraads leraren en andere HBO-bachelors zijn speciale doorstroommogelijkheden voorzien.

bron: TU Delft, Delta

Onderwerpen