Onderzoeksproject naar ziektes van Alzheimer en Parkinson van start

Het Top Institute Pharma start een ambitieus onderzoeksproject naar de ziektes van Alzheimer en Parkinson. Naar eigen zeggen wordt het wereldwijd een van de grootste onderzoeken die ooit op dit gebied zijn verricht. Uiteindelijk moet het de basis vormen voor mogelijke medicatie.

Een budget is niet bekend gemaakt.

Het gaat om een samenwerkingsverband van de bedrijven Solvay Pharmaceuticals en DNage (een dochter van Pharming), het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen, de Nederlandse Hersenbank, de Vrije Universiteit Amsterdam, VU Medisch Centrum, het Leids Universitair Medisch Centrum, de Universiteit Utrecht, het Universitair Medisch Centrum Utrecht en Erasmus MC te Rotterdam. Enkele van deze partners deden al eerder samen onderzoek naar alzheimer en parkinson, en op de resultaten daarvan wordt nu voortgebouwd.

Het onderzoek richt zich met name op de genen die betrokken zouden kunnen zijn bij het ontstaan van bede aandoeningen. Het is onder meer de bedoeling om hersenmateriaal te onderzoeken van overleden patiënten, óók van mensen die alzheimer hadden in een dermate vroeg stadium dat ze het zelf nooit hebben geweten.

Daarnaast zal worden gewerkt met snel verouderende muismodellen, ontwikkeld door DNage, waarin alzheimer en parkinson-achtige verschijnselen spontaan optreden.

De clam in het persbericht dat “de onderzoekers baanbrekende resultaten verwachten”, lijkt intussen een tikje voorbarig.

bron: TI Pharma

Onderwerpen