Kleine aanscherping normen is al economische ramp

Het Amerikaanse milieuministerie EPA verlaagt de toegestane hoeveelheid ozon in de atmosfeer van 80 naar 75 ppb. Het gevolg is dat 345 counties iets aan hun luchtkwaliteit zullen moeten doen.

De maatregel is een compromis. Volgens gezondheidsexperts is hij nog veel te slap. Zij hadden het EPA geadviseerd om de norm te verlagen tot 60 of 70 ppb, teneinde kinderen, ouderen en astmapatiënten afdoende te beschermen.Maar energiebedrijven, oliemaatschappijen en de chemische industrie hadden juist liever gezien dat er helemaal niet aan de normen werd gemorreld.

Het EPA schat dat het voldoen aan de nieuwe smognorm per jaar 7,5 tot 8,6 miljard per jaar zal kosten. De winst voor de volksgezondheid ligt ergens tussen de 2 en 19 miljard. Het zou 900 tot 1100 voortijdige sterfgevallen per jaar schelen, 1400 niet-fatale hartaanvallen en 5600 bezoeken aan ehbo of ziekenhuis.

Verlaging tot 70 ppb zou volgens een andere studie 3.800 doden per jaar schelen.

De huidige versie van de Clean Air Act geldt sinds tien jaar. Toch zijn er nog 85 counties die nog altijd boven de 80 ppb ozon zitten, waaronder Los Angeles County en een groot deel van de oostkust.

bron: Associated Press, BBC News

Onderwerpen