Raffinaderij van de toekomst?

Amerikanen willen emissies recyclen tot benzine

Onderzoekers van het Los Alamos National Laboratory hebben een proces ontwikkeld om CO2 uit de atmosfeer te vissen en om te zetten in koolwaterstoffen. Op die manier zouden auto’s gewoon op benzine kunnen blijven rijden zonder dat het klimaat daardoor verandert, zeggen ze.

Het ‘Green Freedom’-concept van F. Jeffey Martin en William L. Kubic Jr. berust voor een belangrijk deel op een nieuwe manier om CO2 uit de atmosfeer te halen. Het gas zou moeten worden geabsorbeerd door absorptie in een oplossing van kaliumcarbonaat, wat kan gebeuren in een bestaande koeltoren die maar een beetje hoeft te worden omgebouwd.

Vervolgens wordt het gas weer uit de oplossing getript via een energiezuinig elektrochemisch proces, dat de heren zelf hebben uitgevonden. Als bijproduct levert het waterstof op dat verderop in het benzineproductieproces weer wordt gebruikt. Volgens het dagblad The New York Times is het uitgeprobeerd in Kubic's garage, in een proefopstelling die er volgens de krant uitziet als ‘mutant Tupperware’.

Omdat er niet genoeg waterstof uitkomt moet je in een aparte fabriek nog wat water splitsen. Vervolgens zet je het mengsel van CO2 en H2 katalytisch om in methanol, waar je via een door ExxonMobil geoctrooieerd proces weer benzine van kunt maken.

Uiteraard kost dit hele proces een hoop energie, maar de onderzoekers denken het klimaatneutraal te kunnen houden. Ze nemen eenvoudigweg een kerncentrale voor de elektriciteits- en warmte-opwekking. Bijkomend voordeel is dat je dan ook meteen die koeltoren hebt.

Volgens de onderzoekers is ‘Green Freedom’ te realiseren met een bescheiden extrapolatie van bestaande technologie, en zijn de eerste berekeningen van het economisch rendement ‘zeer bemoedigend’. Bovendien, zo stellen ze, is benzine nog altijd de meest praktische transportbrandstof die er bestaat.

Of hun plan politiek voldoende correct is om ook maar een schijn van kans te maken, valt nog te bezien.

bron: Los Alamos National Laboratory, New York Times

Extra documenten

Klik op de link om deze bestanden te downloaden en te bekijken

Onderwerpen