Gronings tweefasensysteem werkt als diode

Een co-continu netwerk van poly(3-hexylthiofeen) en poly(vinylideenfluoride-co-trifluorethyleen) tussen twee elektrodes levert een diode op die bruikbaar is als geheugenelement. Dat schrijven onderzoekers van het Zernike Institute for Advanced Materials (Rijksuniversiteit Groningen) op de website van Nature Materials. De RUG heeft octrooi aangevraagd.

Promovendus Kamal Asadi en promotor Paul Blom spreken van een doorbraak in het realiseren van ultragoedkope geheugens van plastic. Hun geheugendiode is snel programmeerbaar, houdt de informatie lang vast en werkt bij kamertemperatuur. Bovendien moet hij met de huidige industriële productietechnieken zijn te maken.

De twee gebruikte polymeren vertonen sterk verschillende eigenschappen. P3HT is een rigide polymeer, en bovendien een halfgeleider. P-(VDF-TrFE) is veel flexibeler, is een isolator en bovendien ‘ferroelektrisch’, wat wil zeggen dat het zich polariseert onder invloed van een potentiaalverschil (20 V, in het Groningse artikel). Pool de spanning om en de polarisatierichting gaat mee.

In de diode is het ferroelektrische materiaal het eigenlijke geheugenelement: de polarisatierichting staat voor een 0 of een 1. Het P3HT dient om de richting te kunnen aflezen, met een potentiaalverschil dat te laag is om die richting te kunnen beïnvloeden.

bron: RUG

Onderwerpen