Japanners denken proces aan de praat te krijgen

Bij Osaka gaat Mitsui Chemicals een pilotplant bouwen die koolstofdioxide en waterstof omzet in methanol. Daarvan kunnen dan weer andere olefinen en aromaten worden gemaakt. De investering bedraagt 1,5 miljard yen (bijna 9 miljoen euro). De fabriek zou in maart 2010 klaar moeten zijn; als capaciteit wordt 100 ton per jaar aangegeven.

De Japanners noemen het zelf ‘de ultieme milieuvriendelijke nieuwe technologie’. Het scheelt in elk geval een stuk in het aardolieverbruik en de CO2-uitstoot.

Mitsui zegt een katalysator te hebben uitgevonden die de omzetting van CO2 in methanol economisch haalbaar maken. Er zou al sinds 1990 aan zijn gewerkt, samen met het onderzoeksinstituut RIT.

Er moet wel energie bij, maar Mitsui verwacht dat de bijbehorende CO2-uitstoot maar half zo groot is als de hoeveelheid CO2 die in methanol wordt vastgelegd. Voorwaarde is wel dat het lukt om de benodigde waterstof te gaan maken via een fotokatalyseproces, waarbij water wordt gespitst met energie uit zonlicht. Miotsui is dat uiteindelijk wel van plan, maar is nog niet echt zo ver.

Ook is er nog geen enkel commercieel proces beschikbaar om daadwerkelijk olefinen uit methanol te maken.

bron: Mitsui,C&EN

Onderwerpen