Internationaal project moet de verschillen laten zien

Een internationaal consortium gaat het DNA van minstes 1000 mensen sequencen. Zo hopen ze een ongekend gedetailleerde atlas van biometisch relevante genetische variaties te kunnen produceren.

Bij het ‘1000 Genomes Project’ zijn het Britse Wellcome Trust Sanger Institute, het Chinese Beijing Genomics Institute en het Amerikaanse National Hunman Genome Research Institute Large-Scale Sequencing Network betrokken. De komende twee jaar willen ze dagelijks gemiddeld 8,2 miljard basenparen sequencen, wat neerkomt op ruim twee complete genomen per etmaal.

De verwerking van die data wordt toevertrouwd aan het European Bioinformatics Institute en het US National Institute of Biotechnology. Zij zullen tevens de resultaten zo snel mogelijk op internet zetten, in een vrij toegankelijke database.

bron: EMBL

Onderwerpen