Runderen en herten voelen aardmagnetisch veld

Koeien en herten vertonen een statistisch significante neiging om met hun neus naar het magnetische noorden te gaan staan. Op de een of andere manier moeten ze dus het aardmagnetisch veld kunnen waarnemen, zo stellen Duitse onderzoekers op de website van PNAS.

Van andere zoogdieren, zoals vleermuizen en molratten, was al langer bekend dat ze een ingebouwd kompas hebben. Dat koeien er ook over beschikken is niemand echter ooit opgevallen.

De Duitsers hebben simpelweg satellietopnames op Google Earth bestudeerd, op zoek naar koeien. Daarbij vermeden ze vee dat zichtbaar werd afgeleid, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van een drinkplaats.

Uiteindelijk hadden ze 8.510 loslopende runderen in 308 weilanden bij elkaar. Die bleken significant vaker met hun neus in de richting van het magnetische noorden te staan, dan in een andere richting.

Bij herten blijkt het ook zo te werken. Alleen zijn die zelden of nooit op Google Earth te zien. Vandaar dat de Duitsers zich in dit geval baseren op waarnemingen van hertensporen in Tsjechië.

De onderzoekers sluiten uit dat de dieren zich naar het noorden richten om meer zon op te vangen. Dan zouden ze immers het ware noorden uitkiezen, en niet de magnetische pool die daar een eind naast ligt. Ook de wind kan het niet zijn, omdat die zelden pal noord of pal zuid staat.

Volgens NatureNews heeft verder onderzoek inmiddels uitgewezen dat koeien onder hoogspanningsleidingen hun oriëntatie kwijtraken. Ook dat wijst op een magnetisch effect.

Het is nu aan de moleculaire wetenschap om te achterhalen hoe de dieren het doen.

bron: NatureNews

Onderwerpen