Nieuwe richtlijnen in de maak

De Europese Commissie heeft niet zien aankomen dat haar biobrandstoffenbeleid zo veel schade zou aanrichten. Dat heeft Europees commissaris Stavros Dimas (Milieu) bekend tegenover de Britse omroep BBC. Nieuwe richtlijnen zijn in de maak.

Het plan was tot nu toe dat in het jaar 2020 tien procent van de Europese motorbrandstoffen uit hernieuwbare bronnen zou moeten komen. “Maar het is beter om dat doel te missen, dan om de armen en het milieu schade toe te brengen teneinde het te kunnen halen.”

Biobrandstoffen werden een paar jaar geleden binnengehaald als hét wondermiddel om de CO2-uitstoot door het verkeer te verminderen zonder iets aan de bestaande auto’s te hoeven veranderen. Het probleem is alleen dat de huidige generatie biobrandstoffen wordt gewonnen uit eetbare gewassen. Mede dankzij allerlei subsidies brengen ze als brandstof meer op dan als voedsel, met als gevolg dat eten schaars dreigt te worden en de voedselprijzen stijgen.

Energie-experts hadden dit natuurlijk allang zien aankomen, maar politiek was het tot nu toe niet opportuun om het toe te geven.

Ook wordt in landen als Maleisië regenwoud gekapt teneinde ruimte te scheppen voor - bijvoorbeeld - palmolieplantages. Tot overmaat van ramp is de kweek van al die energiegewassen vaak zo energie-intensief dat de uiteindelijke CO2-besparing zwaar tegenvalt. De oplossing zit mogelijk in tweede-generatiebrandstoffen uit niet-eetbare biomassa,maar het duurt nog wel even voordat de daarvoor benodigde productietechnieken marktrijp zijn.

Verwacht wordt dat de EU nu uiteindelijk toch met richtlijnen komt, die moeten garanderen dat biobrandstoffen alleen worden gesubsidieerd wanneer ze echt duurzaam zijn. Dat zou wel eens kunnen betekenen dat de bodem onder de huidige biobrandstoffen-industrie uit valt.

Intussen is in de VS juist wetgeving aangenomen die vorziet in een veeel grotere rol voor bio-ethanol uit maïs. Maar dat heeft alles te maken met de politieke lobby van de Amerikaanse maïsboeren.

bron: BBC News

Onderwerpen