EU: REACH was nog maar het begin

De Europese Unie werkt aan regelgeving die harde eisen stelt aan de duurzaamheidsaspecten van alle industriële productieprocessen. Processen en installaties in de EU-lidstaten zullen moeten voldoen aan minimale waarden op het gebied van eco-efficiëntie, energiezuinigheid, en emissies van CO2, fijn stof en andere schadelijke stoffen. Die minima worden vervolgens steeds verder aangescherpt, totdat het volledige productieproces duurzaam is. Dat heeft Kurt Vandenberghe, kabinetschef van EU-commissaris Janez Potocnik, donderdag laten weten bij de opening van het i-SUP2008 congres in Brugge.

Deze vergaande plannen zijn niet nieuw, maar tot nu toe lijken ze alleen insiders te zijn opgevallen. Ze gelden voor de hele industrie en niet alleen voor de chemie, al zal die er in de praktijk de meeste last van krijgen. Een concreet voorstel zou er volgende maand al moeten liggen.

De voorstellen worden gepresenteerd als vervolg op de REACH-wetgeving, die vorig jaar van kracht werd. REACH beoordeelt alleen grondstoffen en producten, geen processen.

Tijdens het congres heeft Dirk Fransaer, ceo van het Vlaamse technologie-instituut VITO, al gesuggereerd om te spreken van ‘REAP’. Dat zou dan moeten staan voor 'REgistration and Acceptance of Production methods'.

bron: VITO

Onderwerpen