47,5 ton gevaarlijk afval in magazijn failliet bedrijf

In het magazijn van een failliet laboratorium in het Vlaamse Tielt ligt 47,5 ton chemisch afval te wachten op ongelukken. Vandaag start de ontruiming in opdracht van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). De kosten worden geraamd op 150.000 euro.

Servi-Lab werd een jaar geleden failliet verklaard. Het bedrijf had toen al een lange historie van schandalen en overtredingen van de milieuwetgeving achter de rug. Het hoogtepunt kwam in 2006, toen eigenaar Jos De Leersnijder gevangen werd gezet. Hij zou grondstoffen voor xtc hebben geleverd aan een illegaal lab in Nederland. Na zeven maanden voorarrest kwam hij vrij, maar mocht daarna zijn eigen bedrijf niet meer in.

Probleem was dat de curator en de gemeente Tielt niet wisten wat ze met de giftige en licht ontvlambare magazijnvoorraad aan moesten. Gemeld wordt dat houdbaarheidsdata zijn overschreden, dat er vage mengsels van diverse chemicaliën tussen zitten, en dat sommige verpakkingen en vaten in slechte staat verkeren. Er is trouwens al een paar keer brand geweest in het lab, dat vrij dicht bij de bebouwde kom ligt.

De OVAM, de officiële afvalverwerker van het Vlaamse gewest, grijpt nu ‘ambtshalve’ in. Er is een aannemer ingehuurd die de troep mag opruimen, onder begeleiding van de brandweer en de civiele bescherming. Deskundigen zullen de producten identificeren, sorteren en herverpakken, waarna ze worden afgevoerd naar een eindverwerker. Voordat er iemand het terrein op komt, wordt gemeten of er sprake is van explosiegevaar.

bron: OVAM

Onderwerpen