Milieu & Toxicologie – Pagina 14

 • Nieuws

  Organische oregano redt klimaat

  2016-02-08T23:00:00Z

  Koeien boeren misschien wel een kwart minder broeikasgas als je hun voer kruidt met oregano. Een uitkomst voor organische agrariërs die andere emissiereductiemethodes onvoldoende of ontoelaatbaar vinden, claimen Deense onderzoekers. Oregano (eigenlijk wilde marjolein, Origanum vulgare) bevat relatief veel essentiële oliën en heeft een antimicrobieel effect. Het zou ...

 • Opinie & Analyse

  Een onzeker klimaat

  2016-02-03T08:33:00Z

  De uitkomst van de Parijse klimaatconferentie klonk, helaas, eerder als een intentieverklaring dan dat ze handvaten opleverde voor de praktijk.Minister Kamp op zijn beurt laat het initiatief voor de totstandkoming van een CO2-arme energie­voorziening, zo bleek uit zijn energierapport, liever over aan de Nederlandse burger dan zelf het heft in ...

 • Nieuws

  Atmosfeer als methanolbron

  2016-01-14T23:00:00Z

  Met een vloeibaar amine als absorptiemiddel, een rutheniumkatalysator, waterstof en (liefst duurzame) energie kun je koolstofdioxide uit de atmosfeer efficiënt genoeg omzetten in methanol om te denken aan grootschalige toepassing. Dat claimen althans George Olah, Surya Prakash en collega’s van de University of Southern California. Die CO2 uit ...

 • Nieuws

  Alles went, als je een gistcel bent

  2016-01-05T23:00:00Z

  Voor de overlevingskansen van een soort maakt het nauwelijks uit hoe snel het klimaat verandert. Alleen de eindtoestand bepaalt of je je evolutionair kunt aanpassen, suggereren Wageningse onderzoekers in The American Naturalist. Promovendus Florien Gorter probeerde het uit door gistcellen (Saccharomyces cerevisiae) bloot te stellen aan verhoogde concentraties ...

 • Nieuws

  Suikerpolymeren makkelijk recyclebaar

  2015-12-29T23:00:00Z

  Engelse onderzoekers stellen in Nature een goed recyclebare gepolymeriseerde cyclische suiker voor als filter voor organische vervuiling in water, als alternatief voor geactiveerd koolstof. Dat polymeer maakt de groep van Will Dichtel door beta-cyclodextrine te polymeriseren met tetrafluorotereftalonitril als aromatisch verbindingsmolecuul. Beta-cyclodextrine is een ringvormig molecuul opgebouwd uit ...

 • Nieuws

  Methaan staat er gekleurd op

  2015-12-23T23:00:00Z

  Met een gevoelige infraroodcamera en een hoop software kun je methaanemissies zichtbaar maken. En dus ook waar de pluim precies vandaan komt, schreven onderzoekers uit het Zweedse Linköping onlangs in Nature Climate Science. Ze hebben het al met succes uitgeprobeerd bij een vuilnishoop en bij een stal met ...

 • Nieuws

  Alkanen dehydrogeneren als team

  2015-12-13T23:00:00Z

  Met uv-licht en een combi van organometaalkatalysatoren kun je bij kamertemperatuur waterstofgas afsplitsen van alkanen. En het is nog betaalbaar ook, schrijven Princeton-onderzoekers Julian West, David Huang en Erik Sorensen in Nature Communications. Dat H2 kun je verkopen als bijproduct, maar het grootste voordeel ten opzichte van bestaande ...

 • Nieuws

  Honderd miljoen voor chemische bouwstenen

  2015-12-07T23:00:00Z

  Bedrijfsleven, universiteiten, en de overheid zetten samen een nationaal onderzoekscentrum op voor chemische bouwstenen. Ze willen er elf miljoen euro per jaar in investeren en dat zeker een jaar of tien volhouden, zo werd maandag duidelijk tijdens een bijeenkomst bij Shell Amsterdam. Mede-architect Bert Weckhuysen, hoogleraar anorganische ...

 • Nieuws

  Vloeibaar metaal bestrijdt tumoren

  2015-12-02T23:00:00Z

  Amerikaanse onderzoekers willen niet-toxisch vloeibaar metaal gebruiken om een kankermedicijn af te leveren bij tumorcellen. Dit schrijft de North Carolina State University vandaag in Nature Communications. De groep van Zhen Gu maakt nanobolletjes uit grotere bolletjes van een eutectische legering van gallium en indium die bij kamertemperatuur vloeibaar ...

 • Nieuws

  Olie opruimen met boorschuim

  2015-12-01T23:00:00Z

  Australische onderzoekers tonen deze week in Nature Communications een milieuvriendelijke methode om boornitrideschuim te maken. Het schuim kun je onder andere gebruiken om olieresten op te ruimen. De onderzoekers gebruiken in de nieuwe procedure geen organische oplosmiddelen, hoge temperatuur, vacuüm of katalysatoren. Daarentegen vermalen ze het boornitridepoeder in ...

 • Nieuws

  Twee biljoen het olieputje in

  2015-11-24T23:00:00Z

  Als de Parijse klimaattop een succes wordt, moeten fossiele-brandstofbedrijven de komende tien jaar mogelijk 2,2 biljoen dollar afschrijven op kolen- en oliewinningsprojecten. Dat heeft de denktank Carbon Tracker becijferd, meldt de Britse krant The Guardian. Zowel de denktank als de krant laten er weinig twijfel over bestaan dat ...

 • Voorbeeld van een nafteenzuur.
  Nieuws

  Fotokatalyse redt teerzandwinning

  2015-11-23T23:00:00Z

  Met alleen titaniumoxide-nanodeeltjes en zonlicht kun je nafteenzuren uit ruwe olie efficiënt afbreken. Een uitkomst voor de teerzandwinning, stellen Canadese onderzoekers in het tijdschrift Chemosphere. Die nafteenzuren (CnH2n+ZO2) en andere, minder goed gedefinieerde ‘acid-extractable organics’ (AEO) vormen de belangrijkste toxische componenten van het afvalwater dat bij de ...

 • Nieuws

  Kunstmesteconomie doorgelicht

  2015-11-23T23:00:00Z

  Als we niet efficiënter leren om te gaan met stikstof hebben we er in 2050 een serieus tekort. aan. En dan hebben we niet voldoende meer te eten, waarschuwen Princeton-onderzoekers in Nature. Uiteraard hebben ze het dan niet over stikstof in de atmosfeer maar over stikstof in kunstmest. ...

 • Nieuws

  Eucalyptus blijkt goede katalysator

  2015-11-10T23:00:00Z

  Voor het eerst is er een herbruikbare heterogene katalysator ontwikkeld die lignocellulose kan opsplitsen, blijkt uit een artikel in het Royal Society of Chemistry. Japanse onderzoekers gebruiken hierbij een opmerkelijke grondstof, namelijk de eucalyptusplant. Lignocellulose is de meest voorkomende, niet uit voedsel bestaande, grondstof voor biobrandstoffen en biochemicaliën. ...

 • Nieuws

  Grafeen helpt lithium-ionen

  2015-11-08T23:00:00Z

  Lithium-ion-accu’s presteren beter als de elektroden van grafeen een beetje atomair waterstof bevatten, schrijven onderzoekers in Nature Scientific Reports. En dat komt goed uit, want als je grafeen via de wet chemistry benadering produceert, bevat het van nature waterstof. Het atomair waterstof is aanwezig in het grafeen als ...

 • Nieuws

  Kangoeroe redt klimaat niet

  2015-11-04T23:00:00Z

  Dat kangoeroes minder methaan uitstoten dan koeien ligt niet aan een ander microbioom. Het is zelfs de vraag of het wel helemaal waar is, schrijven Australische en Zwitserse onderzoekers in het Journal of Experimental Biology. Het zou verklaren waarom het nooit is gelukt om keihard een groot verschil ...

 • Nieuws

  Energie opslaan in magnesium

  2015-11-04T23:00:00Z

  Een nieuwe accu gebaseerd op alleen magnesium en andere goedkope materialen. Zwitserse onderzoekers willen hiermee goedkope energieopslag mogelijk maken, schrijven zij in Chemistry of Materials. Veel bestaande accu’s zijn gebaseerd op lithium maar ideaal is het niet. Dit omdat metallisch lithium niet veilig toegepast kan worden in de ...

 • Nieuws

  UV laat broeikasgas eeuwig leven

  2015-11-03T23:00:00Z

  Ozonvriendelijke fluorkoolwaterstoffen worden in de atmosfeer onder meer afgebroken tot tetrafluormethaan. En dat is op de lange termijn een stuk schadelijker als broeikasgas, waarschuwt een publicatie in Geophysical Research Letters. Dat die tweede generatie h(c)fk’s slecht nieuws is voor het klimaat was al veel langer bekend, en de ...

 • Nieuws

  ExxonMobil steekt miljard in Rotterdam

  2015-10-28T23:00:00Z

  ExxonMobil zet de modernisering van zijn raffinaderij in Rotterdam definitief door. De hydrocracker wordt uitgebreid om schonere producten te kunnen leveren, liet het bedrijf vanochtend (29-10) weten. De milieu-effectrapportage is al goedgekeurd, de vergunningen worden in januari 2016 verwacht en de ingebruikname heeft dan ergens in 2018 plaats. Zelf noemt ...

 • Nieuws

  Diamonds in the sky

  2015-10-26T23:00:00Z

  Om de klimaatverandering te remmen kun je beter aluminiumoxide of nanodiamantjes in de stratosfeer verspreiden dan zwavelverbindingen. Wellicht loop je bovendien een lager risico op onaangename chemische verrassingen, schrijven Harvard-onderzoekers in het tijdschrift Atmospheric Chemistry and Physics. Ze borduren voort op het idee dat een willekeurige aerosol in ...