Zoet doch ondrinkbaar afvalwater kun je gebruiken om zeewater op energiezuinige wijze wél drinkbaar te maken. Dat blijkt uit het promotie-onderzoek van de Gentse bio-ingenieur Marjolein Vanoppen.

Haar plan is een variatie op het Blue Energy-concept, dat momenteel wordt uitgetest op de Afsluitdijk. Daarbij wek je elektriciteit op door zoet en zout water aan weerszijden van een ionendoorlatend membraan te laten stromen. Een deel van het zout verhuist daarbij van zout naar zoet.

In Vanoppens versie is het zoute water eveneens zeewater. Maar als zoet water gebruikt ze geen rivierwater, maar afvalwater. Dat is ook zoet maar microbiologisch verontreinigd; om het te kunnen drinken zijn meerdere zuiveringsstappen nodig en zelfs dan bestaan er in sommige delen van de wereld religieuze bezwaren tegen. Liever ontzilt men daar vers zeewater, wat een hoop energie kost.

Met Blue Energy sla je twee vliegen in een klap: je ontzilt het zeewater alvast voor een deel, en je wekt energie op die je kunt inzetten voor de rest van het ontziltingsproces. Het afvalwater werd al in zee geloosd en wordt het nu nog steeds, en dat het een beetje brakker wordt dan het was is geen bezwaar.

In eerste instantie ziet Vanoppen vooral toepassingen in gebieden met een nijpend drinkwatertekort, zoals het Midden-Oosten en Singapore. ‘Maar zelfs Europa kan ooit met een tekort te maken krijgen’, voegt ze er aan toe.

bron: UGent