Onze leden geven de chemie en life sciences kleur en betekenis; wie zijn zij? Deze keer op het podium: KVCV-lid Wim De Borggraeve.

Wim De Borggraeve

Wim De Borggraeve

Wat doe je met chemie?

‘In 2009 ben mijn onafhankelijke ZAP-carrière gestart aan KU Leuven. Binnen de groep doen we onderzoek naar de ontwikkeling van nieuwe synthesemethodologie en bieden we in interdisciplinaire projecten ondersteuning voor de ontwikkeling en synthese van nieuwe moleculen en materialen.’

Wie was jouw favoriete docent?

’Aan de KU Leuven was dat professor Hoornaert. Op een zeer inspirerende en expressieve manier heeft hij talrijke generaties chemici en bio-ingenieurs ingewijd in de geheimen van de organische en algemene chemie. Het is dan ook geen toeval dat ik mijn thesisonderzoek onder zijn begeleiding wilde uitvoeren.’

Waarom heb jij je gespecialiseerd in organische chemie?

‘Organische chemie is bij uitstek de tak van de chemie waar je zeer diverse vaardigheden kunt aanleren, gaande van het ontwikkelen van nieuwe moleculen en materialen tot het effectief synthetiseren en karakteriseren van die stoffen. Met de recente opkomst van flowchemie, elektrochemie en fotochemische technieken die toelaten om zelf opstellingen ineen te knutselen met losse componenten, kan ik bovendien ook mijn interesse voor technologie kwijt in mijn onderzoek.’

Wat is jouw favoriete molecuul of reactie?

’In principe is ieder molecuul dat een oplossing biedt voor het probleem dat ik moet oplossen de favoriet van de dag. Op dit moment zou ik mierenzuur nemen. Het is een zeer eenvoudig reagens, inzetbaar zowel als hydride donor voor reducties als CO donor voor CO insertiereacties. In de vrije tijd kan ik mierenzuur gebruiken om bijenkolonies te verlossen van varroamijten.’

Waarom vind je het belangrijk om lid te zijn van de KVCV?

’Het is belangrijk om deel uit te maken van de vereniging die een link vormt tussen iedereen die chemie genegen is. Via de secties, afdelingen en werkgroepen kun je in contact komen met collega’s met gedeelde specifiekere interesses binnen die diverse groep aan chemiegezinden. De KVCV is bovendien essentieel om het perceptieprobleem waar we binnen de chemie nogal eens mee kampen om te vormen door gefundeerde duiding en correcte communicatie een platform te geven.’

Wat betekent de buste op de foto voor jou?

‘Dit is het standbeeld van Mendelejev in de naar hem vernoemde tuin voor het Chem&Tech gebouw van KU Leuven. Iedere keer dat ik lesgeef over de periodische eigenschappen van de elementen sta ik in volle bewondering voor Mendelejev en zijn voorgangers, die orde vonden in de veelheid aan elementen in een tijdperk dat de structuur van het atoom zoals we die nu kennen eigenlijk nog helemaal niet gekend was. Voor mij staat dat symbool voor de kracht en het potentieel van wetenschap die ons moet wapenen tegen de uitdagingen van de toekomst.’

Onderwerpen