Jan Pels is uitvinder en mede-oprichter van Torwash. Torwash ziet organisch afval als de beste hernieuwbare bron voor duurzame chemicaliën, brandstoffen en zelfs meststoffen. Ze zetten afval om in waardevolle, circulaire producten om klimaatverandering tegen te gaan.

Deze video is gemaakt in samenwerking met Startup Stage van ChemistryNL.

Wie ben je en wat doe je?

’Ik ben chemicus en denk in moleculen. Na een PhD aan de TU Delft in 1995 was ik twee jaar assistent-professor op Penn State. Daarna werkte ik 25 jaar bij ECN in Petten. De laatste vier jaar was dat onder TNO. Daar werkte ik aan energieopwekking uit biomassa, vooral uit biomassa die eigenlijk waardeloos is omdat er iets mis mee is. Bijvoorbeeld omdat er te veel zout of te veel water in zit. We wilden een fatsoenlijke brandstof maken en daar is Torwash uit voortgekomen.’

Wat doet Torwash?

’Het Torwash-proces roostert biomassa op druk onder water. Het lijkt op hout roosteren om het geschikt te maken voor een kolencentrale, maar dan de natte variant. De druk is zo hoog dat het water niet verdampt - een hydrothermale behandeling. We veranderen de chemie van de ingaande biomassa zodanig dat je er iets nuttigs mee kunt doen. Dat doet we op slib, daar zit genoeg water in. Vervolgens persen we het uit, zodat we korrels krijgen die een stuk schoner zijn dan de originele slib en bruikbaar zijn als brandstof in biomassacentrales. Of als grondstof voor biobased chemie. Slib gaat nu voor honderd procent de afvalverbranding in. In Nederland is dat zo’n anderhalf miljoen ton per jaar.’

Wat zit er in rioolslib?

’Koolstof en waterstof, maar ook fosfaat en stikstof. Na verbranding wordt de as gestort of op z’n best onder wegen gelegd. Het probleem is dat er zware metalen inzitten. Die gaan er met Torwash niet uit. Je moet het dus onder goede omstandigheden verwerken en niet zomaar in de kachel gooien. Slib heeft negatieve waarde als het vrijkomt bij de rioolwaterzuivering. Je betaalt ongeveer €100 per ton om het kwijt te raken. Wij denken dat we het met Torwash uiteindelijk voor nul euro wegkrijgen, omdat we er uiteindelijk alleen maar nuttige producten van maken. Brandstof, grondstoffen voor de chemische industrie en meststoffen voor de landbouw.’

Hoe ver zijn jullie?

’Het proces is in de pilotfase. De pilotfabriek staat in Cuijk, waar we 1 ton per uur verwerken, ongeveer vijf procent van de waterzuivering. Over een jaar of twee, als het proces bewezen is, gaan we naar volle schaal.’