Dr. Isabelle Kohler is een onderzoeker op de afdeling Bioanalytical Chemistry aan de VU Amsterdam.

Haar belangrijkste onderzoeksinteresses liggen op het snijvlak tussen bioanalyse, metabolomics, en forensische/klinische toxicologie. Als opgeleid apotheker is zij geïnteresseerd in een beter begrip van de farmacokinetiek en toxicokinetiek van geneesmiddelen en farmaceutische verbindingen in het lichaam. Haar onderzoeksexpertise omvat de ontwikkeling van state-of-the-art massaspectrometrie-gebaseerde benaderingen voor de analyse van metabolieten in complexe biologische vloeistoffen en weefsels. Ze richt zich ook op de ontwikkeling van nieuwe analytische benaderingen op basis van metabolomics voor klinische en forensische toepassingen.

Isabelle Kohler behaalde haar MSc in Farmacie aan de Universiteit van Genève in Zwitserland. Ze promoveerde in 2013 aan de School of Pharmaceutical Sciences (Universiteit van Genève). Haar PhD-onderzoek richtte zich op capillaire elektroforese - massaspectrometrie en de ontwikkeling van hooggevoelige methoden voor klinische en forensische toepassingen. In datzelfde jaar ontving zij de Swiss Young Researcher Award in Analytical Chemistry van het Center of Expertise in Analytical Chemistry and Toxicology. Vervolgens kreeg ze een beurs van de Zwitserse National Science Foundation om haar carrière in het buitenland voort te zetten. Ze kwam bij het Center for Proteomics and Metabolomics van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) voor een postdoc fellowship gericht op het gebruik van metabolomics (ongerichte en gerichte benaderingen) voor het onderzoeken van de biomoleculaire mechanismen van migraine op metabool niveau met behulp van een transgeen muismodel, een samenwerking met de afdeling Humane Genetica van het LUMC.

Voordat zij bij de VU kwam, werkte zij als assistent professor bij het Leiden Academic Center for Drug Research (LACDR) van de Universiteit Leiden, in de groep van Prof. Thomas Hankemeier, om haar expertise in klinische metabolomics verder te ontwikkelen, met name in de context van neurologische aandoeningen.

Isabelle Kohler is ook actief betrokken bij onderwijsactiviteiten, evenals de begeleiding en mentoring van (PhD-)studenten. Zij is met name betrokken bij de master chemistry track Analytical Sciences (combinatie VU/UvA); Drug Discovery and Safety, en Forensic Sciences (UvA). Zij heeft in 2019 haar universitaire onderwijsbevoegdheid (Basiskwalificatie Onderwijs, BKO) behaald. Haar enthousiasme en didactische vaardigheden worden gewaardeerd door de studenten, wat onderstreept wordt door haar nominatie in 2018 voor de Leiden University Faculty of Sciences Teaching Award.

Isabelle Kohler is bestuurslid van de volgende verenigingen:

- Nederlandse Vereniging voor Massaspectrometrie (NVMS, secretaris)

- Stiching voor Internationale Massaspectrometrie Conferentie 2022 (IMSC2022, Secretaris)

- Vereniging voor microschaalscheidingen en bioanalyse (SMSB, secretaris)